GOED BESTUUR

Transparantie, democratie en interne verantwoording en controle, dat zijn de drie basisprincipes van goed bestuur waartoe de Vlaamse regering de sportsector wil engageren. Voor de hand liggende principes die daarom niet altijd even makkelijk om te zetten zijn in de praktijk. Daarom is er nu de nieuwe Code Goed Bestuur in Vlaamse Sportfederaties, de zogenaamde ‘Code Muyters‘, met een uitgebreid arsenaal aan concrete en praktische regels en tips.

TRANSPARANTIE

De mate van openheid in het overbrengen van informatie. Een transparante werking biedt externe actoren de mogelijkheid om toezicht te houden op de interne werking van een organsiatie.

DEMOCRATIE

Interne regels en normen die inherent zijn aan democratische grondbeginselen.

INTERNE VERANTWOORDING EN CONTROLE

Via de Vlaamse Trainersschool is de sportsector er in geslaagd om alle kwalitatieve opleidingsverstrekkers samen te brengen (zowel voor vrijwilligers als voor de professioneel georiënteerden), en dit zowel voor de breedtesport als de topsport. De Vlaamse Trainersschool is officieel erkend om de sportkaderopleidingen te organiseren.

BELEIDSPLAN

Beleidsplan VRL | 2021 – 2024

Beleidsplan Topsport | 2021 – 2024

Jaaractieplan VRL | 2021 – 2024

Jaarverslag | 2022

Begroting | 2023

Beleidsplan VRL | 2017 – 2020

STATUTEN

INTERN REGLEMENT

SPORTIEF REGLEMENT

GEDRAGSCODE

Bestuur 
Ondertekening in:  2017  |   2019  |  2020  |  2020  |  2021  |  2023
Personeel
Ondertekening in:  2018  2020  |  2021

TUCHTREGLEMENT

Tuchtstructuur:  01/07/2020
Tuchtreglement: 01/07/2020

EEN VRAAG VOOR ONS?

Heb je een vraag voor ons? Zoek je iets, maar vindt je het niet op onze website? Neem contact op met ons en we geven je graag meer informatie.

Exceptional Writing Services for All Academic Levels Always Quality Work at an Affordable Price Quality Writing Services Offering Affordable Prices Order Cheap Essay Online Where Can I Buy Essays Online