ALGEMENE INFO

De Vlaamse Roeiliga vzw (VRL) is een door Sport Vlaanderen erkende en gesubsidieerde Vlaamse unisportfederatie.
De VRL staat open voor alle Vlaamse verenigingen die de recreatieve en/of de competitieve roeisport beoefenen.
Er zijn 21 roeiclubs: in West-Vlaanderen (5), Oost-Vlaanderen (8), Antwerpen (5), Limburg (1), Vlaams-Brabant (1) en in het Brussels Hoofdstedelijk gewest (1).
In totaal had de Vlaamse Roeiliga over al haar clubs eind 2021 1.756 roeiende leden.

VRL ONDERSTEUNING

I-ROW

De Vlaamse Roeiliga ondersteunt de bij hen aangesloten roeiverenigingen.
De verwerking van leden gebeurt sinds 2013 via het digitaal ledenplatform I-Row.
Recent werden enkele instructiefilmpjes gemaakt om de ledenadministratie zo vlot mogelijk te laten verlopen. Klik op het gewenste thema om de filmpjes af te spelen.

Sinds 2014 verloopt het inschrijven, de lottrekking en de tijdenverwerking van de Vlaamse competities via het digitaal platform I-Row. Ook van deze acties worden binnenkort instructiefilmpjes gemaakt om de clubs te ondersteunen in deze administratie.

ONTLENEN MATERIAAL

Het uitlenen van materiaal zoals megafoons, chronometers, hesjes en boegnummers behoort tot de mogelijkheden.
Ook beschikken we over een trailer met beginnersboten en een trailer met beachboten.
Wenst u hiervan gebruik te maken? Stuur dan een mailtje naar info@vlaamse-roeiliga.be.

GEMEENTELIJKE SPORTRAAD

De sportraad is het gemeentelijk adviesorgaan voor sport. De sportraad is de gezamenlijke stem van de sportverenigingen naar het gemeentebestuur toe.
Het is zeker de moeite om eens te kijken welke mogelijkheden jullie sportraad te bieden heeft aan financiële of logistieke steun.

VLAAMSE SPORTFEDERATIE

Er is een duidelijke behoefte aan ondersteuning van het vrijwillige bestuurskader in sportverenigingen op administratief en beheersmatig vlak. Onder meer de steeds complexere regelgeving, een dalend aantal vrijwilligers, de verhoogde concurrentie met commerciële initiatieven,… zorgen voor een toenemende bewustwording van de nood aan praktijkgerichte bestuurlijke ondersteuning.
De Vlaamse Sportfederatie vzw biedt met het Clubgrade hét hulpmiddel aan sportclubs om optimaal te functioneren op bestuurlijk en administratief vlak. 

VLAAMSE TRAINERSSCHOOL

Via de Vlaamse Trainersschool is de sportsector er in geslaagd om alle kwalitatieve opleidingsverstrekkers samen te brengen (zowel voor vrijwilligers als voor de professioneel georiënteerden), en dit zowel voor de breedtesport als de topsport. De Vlaamse Trainersschool is officieel erkend om de sportkaderopleidingen te organiseren.

EEN VRAAG VOOR ONS?

Neem gerust contact op met ons, onze deur staat altijd voor je open.
Exceptional Writing Services for All Academic Levels Always Quality Work at an Affordable Price Quality Writing Services Offering Affordable Prices Order Cheap Essay Online Where Can I Buy Essays Online