VERZEKERINGEN

De Vlaamse Roeiliga is voor haar sportleden, bestuursleden en vrijwilligers verzekerd bij de verzekeringsmaatschappij ARENA.
Hieronder vind je een overzicht van de verschillende verzekeringen alsook van de aangifteformulieren in te dienen bij een ongeval.

COLLECTIEVE VERZEKERING SPORTONGEVALLEN

De Vlaamse Roeiliga heeft ten behoeve van de roeiverenigingen en hun leden een collectieve verzekering “burgerlijke aansprakelijkheid” en “ongevallen” afgesloten voor roeiers die over een A, B, D of E-licentie beschikken. Deze licentiehouders zijn verzekerd op stages, regatta’s en sportkampen in binnen- en buitenland (ook voor de verplaatsingen).

WAT TE DOEN BIJ EEN ONGEVAL?

 1. Een verzekerde kwetst zich tijdens een activiteit.
 2. De roeivereniging bezit een aantal ongevalaangifteformulieren via de Vlaamse Roeiliga (deze kunnen steeds worden bijgevraagd).
 3. Het ongevalaangifteformulier laat je invullen door de clubverantwoordelijke (bijvoorbeeld de secretaris).
 4. Het geneeskundig getuigschrift laat je binnen de 48 uur invullen door de geneesheer. Je betaalt op dat moment zelf de kosten van het doktersbezoek (deze worden achteraf terugbetaald door Arena).
 5. Stuur het ingevulde aangifteformulier zo snel mogelijk naar het secretariaat van de Vlaamse Roeiliga (Zuiderlaan 13 te 9000 Gent). De VRL stuurt dit formulier dan op naar Arena.
 6. De afhandeling van uw dossier gebeurt vanaf nu rechtstreeks met Arena. Na ontvangst van het aangifteformulier zal Arena u het nummer van uw dossier meedelen.
 7. Alle bijkomende onkostennota’s en verslagen kan u best onmiddellijk overmaken aan Arena zodat zij, als het dossier volledig is, tot vergoeding kan overgaan.
 8. Het verzekeringscontract voorziet in terugbetaling van de behandelingskosten met verwijzing naar het RIZIV-barema tot beloop van het eventuele overschot nà tegemoetkoming van het ziekenfonds. Behoudens uitzondering komen slechts de in het ziekte- en invaliditeitsbarema voorziene prestaties in aanmerking voor vergoeding.
 9. In toepassing van de wet moeten de geneesheren en ziekenhuizen aan de patiënten of aan hun ouders om betaling van de gewone verstrekkingen verzoeken en de getuigschriften voor verstrekte hulp, bestemd voor het ziekenfonds, afleveren.
 10. Op vertoon van de stavingsstukken en van de afrekening van het ziekenfonds vergoedt Arena haar tegemoetkoming op de door de rechthebbenden gewenste wijze (rekeningnummer).
 11. Het slachtoffer (of de ouders) hebben vrijheid van keuze van arts of ziekenhuis ongeacht welke dokter of ziekenhuis de eerste verzorging heeft toegediend.

VERZEKERING SPORTPROMOTIONELE ACTIVITEITEN

Wanneer uw roeivereniging een opendeurdag, een schoolsportdag, een bedrijvendag,… inricht zijn de deelnemers als niet-leden verzekerd binnen de onderschreven VRL polis L.O. 1.121.264 – B.A. 1.121.265.
Wanneer er een ongeval gebeurt wordt gevraagd om binnen de 48u aangifte te doen zoals in bovenstaand stappenplan.

VERZEKERING VRIJWILLIGERS

Daarnaast heeft de Vlaamse Roeiliga een verzekering afgesloten (polis L.O. 1.121.264 C – B.A. 1.121.265) voor vrijwilligers die zeer occasioneel meehelpen in uw roeivereniging, dit wel zeggen maximum een 2 à 3 tal keren per jaar. Het betreft personen, niet aangesloten bij de Vlaamse Roeiliga, die, buiten een arbeidsovereenkomst, een dienstencontract of een statutaire aanstelling, onbezoldigd en onverplicht vrijwilligerswerk verrichten ten behoeve van de VRL of zijn aangesloten clubs. Opgelet, de vrijwilligers die op regelmatige basis meehelpen dienen een B vergunning aan te vragen.

REISVERZEKERING OP AANVRAAG

Indien je als club buitenlands stages organiseert, kan een reisverzekering goed van pas komen.
Voor meer info neem contact op: info@vlaamse-roeiliga.be

Aangesloten leden (A, B of D licentie) bij de Vlaamse Roeiliga zijn verzekerd voor lichamelijke ongevallen (L.O.) en burgerlijke aansprakelijkheid (B.A.) in België. Deze verzekering dekt ook medische kosten in het buitenland (weliswaar beperkt tot Europa). Echter onderstaande zaken zijn NIET verzekerd:

 • Medische kosten buiten Europa (vb. ziekenhuisopname in de VS)
 • Reisbijstand
 • Repatriëring

Onze verzekeringsmaatschappij ARENA voorziet hiervoor de mogelijkheid om een tijdelijke reisbijstandsverzekering af te sluiten.

 1. Ga naar arena-nv.be
 2. klik op “gebruikershoekje”
 3. Kies “reisbijstand”
 4. Klik op het intekenformulier

Clubs die reizen naar het buitenland kunnen hier gebruik van maken als ze VÓÓR VERTREK en PER REIS de leden (A) en de duur (B)  van de reis doorgeven en de betaling in orde maken voor vertrek.

 1. Volledige dekking (inclusief repatriëring) REIS BINNEN EUROPA € 2,48- X A X B =… €
 2. Volledige dekking (inclusief repatriëring) REIS BUITEN EUROPA € 3,10- X A X B = … €
 3. Beperkte dekking : “Repatriëring naar aanleiding van een verzekerd ongeval” REIS BINNEN OF BUITEN EUROPA € 0,74- X A X B = … €
 4. Bijkomende dekking: “Annuleringsverzekering” (minimumpremie per aanvraag = € 12,50-) 3% v/d totale kostprijs v/d reis

Vul het formulier correct en volledig in, maak de betaling onmiddellijk in orde en stuur het document terug naar ingrid.claessen@arena-nv.be.

Hiermee wensen we iedereen veilige en behouden stages toe in het buitenland!

PRIVACY VERKLARING ARENA

EEN VRAAG VOOR ONS?

Neem gerust contact op met ons, onze deur staat altijd voor je open.
Exceptional Writing Services for All Academic Levels Always Quality Work at an Affordable Price Quality Writing Services Offering Affordable Prices Order Cheap Essay Online Where Can I Buy Essays Online