De 'Interclub' is de nieuwe verzamelnaam voor een groep roei activiteiten. Deze worden laagdrempelig en lokaal georganiseerd. In 2020 beginnen we met enkele activiteiten, om deze roei ontmoetingen in te bedden in de werking vanaf 2021. 

Tot 2019 werd de zomer of recreatieve regatta door de federatie georganiseerd op Hazewinkel in het begin van de zomer. Dit genre van activiteiten wensen we over gans Vlaanderen met de lokale clubs te organiseren. Wedstrijden met hun eigen karakter en reglement, met zo weinig mogelijk drempels om verschillende doelgroepen samen in een wedstrijd te kunnen laten deelnemen. We proberen zo de schotten tussen doelgroepen weg te halen en mensen met verschillende achtergrond en ambitie samen te laten roeien. 

Transport is een drempel om activiteiten te organiseren en aan deel te nemen. Daarom willen we voor laagdrempelige activiteiten zoveel mogelijk lokale deelnemers zoeken en met het aanwezig clubmateriaal te werken. Per activiteit wordt er beslist hoeveel niet-lokale deelnemers er mogelijk zijn. 

We hebben in 2020 reeds onderstaande afspraken. Stay tuned!

  • 4/04         Interclub Schulensmeer
  • 14/05       Interclub Beach Sprint Gent
  • 23/05       Interclub Gent
  • 7/11         Interclub Netekanaal