WORD TRAINER

In Vlaanderen sporten steeds meer kinderen, jongeren, volwassenen en senioren. Het plezier van sporten in kwaliteitsvolle omstandigheden wordt door iedereen gewaardeerd. Sporters en ouders hechten dan ook terecht veel belang aan goed opgeleide en kwaliteitsvolle trainers, begeleiders en clubbestuurders. Het is de missie van de Vlaamse Trainersschool (VTS) om zoveel mogelijk trainers, sportbegeleiders  en clubbestuurders zo goed mogelijk op te leiden.

In samenwerking met de VTS organiseert de Vlaamse Roeiliga opleidingen voor trainers, met als doelstelling een stijging van het aantal gediplomeerde actieve trainers.
Naast de effectieve cursusorganisaties is het ook belangrijk om de cursussen inhoudelijk up-to-date te houden. De cursusteksten worden regelmatig gescreend den bijgewerkt. We streven er ook naar dat docenten op een kwaliteitsvolle manier hun lessen doceren.

De roeiwereld is steeds op zoek naar goede en enthousiaste trainers. Ben je al trainer en heb je nog geen trainersdiploma? Heb je interesse om een gekwalificeerd roeitrainer te zijn of mik je op een hoger trainersdiploma? Kijk dan snel welke cursussen beschikbaar zijn voor u!
Geen idee welke opleiding je kan volgen? Maak dan gebruik van de handige Keuzewijzer die VTS ontwikkeld heeft en vind de geschikte opleiding!

De Vlaamse Roeiliga organiseert onderstaande opleidingen:

DE VTS-KEUZEWIJZER

INITIATOR ROEIEN

De initiator roeien begeleidt beginnende sporters bij het aanleren van sportspecifieke bewegingsvaardigheden, basistechnieken of spelen, gebaseerd op correcte competitieve oefentechnieken. Hij geeft, los van competitieve doelstellingen, initiatie in het roeien. Hierbij houdt hij rekening met elementaire gezondheidsaspecten en kan hij aangepaste omgangsvormen toepassen. De initiator roeien kan zelfstandig een sportspecifieke activiteit voorbereiden, leiden en evalueren en werkt mee in het kader van een ruimer opleidingsprogramma dat uitgewerkt, gecoördineerd wordt door een hoger opgeleide lesgever.

Door het volgen van deze opleiding leert de cursist naast de algemene doelstellingen technische initiatie geven aan beginners en begeleiding aan jeugd en recreanten op clubniveau.

Deze cursus richt zich tot de toekomstige Initiator Roeien. De term ‘initiëren’ betekent eigenlijk ‘het inleiden in’. In dit geval gaat het om een bepaalde sport, namelijk het roeien. Dit komt neer op het aanbrengen van de beginselen van die sportdiscipline, op het helpen van roeiers bij het zetten van de eerste stappen in het verweringsproces van sportieve vaardigheden, in ons geval met betrekking tot de roeisport. Onder initiëren bedoelen we ook ‘inwijden’, via het aanreiken van interessante tips, goede raad bij het aanvatten van de roeisportbeoefening in al zijn gradaties. Wie deze begeleidende taken uitvoert is dus de ‘initiator’.

Het deelnemen aan deze cursus is een eerste stap in het behalen van een kwalificatie. Een tweede stap is de mogelijkheid tot het volgen van aansluitende cursussen ter uitbreiding of verdieping binnen de betrokken discipline en het zich regelmatig bijscholen op nascholingsdagen. Dit verruimt en vervolmaakt de initiator zijn kennis, inzicht en vaardigheid. 

Een Initiator is in staat tot het uitvoeren van volgende zaken:

 • Instaan voor het initiëren van beginnende en/of recreatieve roeiers (jongeren, adolescenten en volwassenen)
 • Kan initiaties geven op clubniveau, rekening houdend met de ontwikkelingskenmerken van de doelgroep en de ontwikkelingslijn van het roeien
 • Kan leerdoelen opstellen voor aangepaste sporttechnische en -tactische trainingssessies en kan deze doelen bereiken met de doelgroep

TRAINER B ROEIEN

De Trainer B begeleidt competitieve sporters tot het nationaal niveau. Hij is in staat om vanuit een zelfgemaakt jaarplan en trainingsschema wedstrijdroeiers en wedstrijdploegen te coachen en begeleiden die deelnemen aan wedstrijden tot op nationaal niveau, rekening houdend met de ontwikkelingskenmerken van de doelgroep en de ontwikkelingslijn van de sport. Hij kan zelfstandig een sporttechnisch en conditioneel jaarplan opstellen en uitwerken in duidelijk omschreven doelstellingen. De Trainer B is opgeleid om zowel kinderen als  (jong-) volwassenen training te geven, te coachen en hen via een aangepaste sporttechnische en conditionele trainingsopbouw te laten doorstromen naar een hoger niveau.
Het geven van verantwoorde, prestatie verbeterende trainingen en wedstrijdbegeleiding staan centraal. Van een Trainer B wordt verwacht dat hij/zij een actieve rol speelt in kennisdeling en begeleiding van andere coaches in de roeivereniging.

Een Trainer B is in staat tot het zelfstandig uitvoeren van volgende zaken:

 • Stimuleren van de sportieve ontwikkeling van wedstrijdroeiers
 • Het verzorgen van trainingen aan wedstrijdroeiers
 • Het coachen van wedstrijdroeiers bij hun wedstrijden en testen
 • Het organiseren van activiteiten binnen de roeivereniging
 • Het aansturen van het sporttechnisch kader binnen de roeivereniging

TRAINER A ROEIEN

De Trainer A traint en coacht competitieve sporters tot het internationaal (sub)topniveau. De Trainer A is in staat training te geven aan sporters van alle leeftijden en alle competitieniveaus. De Trainer A kan technische en tactische opleiding geven, fouten analyseren en verbeteren, trainingsschema’s en (meer-)jarenplanningen opstellen. Hij beschikt over de theoretische kennis om de wetenschappelijke verklaringen van de trainingseffecten te begrijpen. Het niveau van begeleiding is competitief en prestatiegericht.

De cursus Trainer A richt zich naar het hoogste sporttechnisch niveau en dit met de nadruk op prestatie en competitie. De Trainer A evolueert naar de rol van prestatiegerichte personal- of teamcoach en kan technieken/tactieken aanleren aan sportbeoefenaars, met als doel zowel conditioneel als competitief te presteren op hoog niveau.

Een Trainer A moet in staat zijn tot het uitvoeren van volgende zaken:

 • Sporters van alle leeftijden vervolmaken en begeleiden naar een internationaal prestatieniveau of een doorgedreven competitieniveau
 • Sporters coachen op basis van een meerjarenplanning (sporttechnisch , conditioneel en mentaal)
 • Leiding geven aan een trainersteam
 • Kunnen opstellen van wedstrijddoelen en wedstrijdtactieken
 • Rekening houden met de mentale en medische aspecten bij intensief trainen. Trainer A is het hoogste niveau binnen de door VTS aangeboden trainersopleiding. Gediplomeerde Trainers A hebben een complete opleiding doorlopen en zullen zich na de cursus via sportspecifieke clinics en bijscholingen van hoog niveau, in binnen- en buitenland, voortdurend moeten kunnen vervolmaken om kwaliteitsvol te blijven coachen

EEN VRAAG OVER EEN TRAINERSCURSUS?

Heb je interesse in een opleiding Initiator, Trainer B of Trainer A? Heb je verdere vragen over een opleiding? Laat het ons zeker weten!

Exceptional Writing Services for All Academic Levels Always Quality Work at an Affordable Price Quality Writing Services Offering Affordable Prices Order Cheap Essay Online Where Can I Buy Essays Online