WORD KAMPRECHTER

Duizenden scheidsrechters, juryleden en resultaatopnemers zorgen er wekelijks voor dat we in Vlaanderen op een kwalitatieve manier kunnen sporten. Vanzelfsprekend is dit echter niet meer. Veel sportfederaties hebben moeite om nieuwe mensen warm te maken om official te worden, onder andere door een gebrek aan respect voor deze functie. 

In het roeien spreken we van ‘kamprechters’, zij zijn de scheidsrechters in het roeien. De Federale Kamprechterscommissie (één van de verschillende commissies van de Koninklijke Belgische Roeibond) is verantwoordelijk voor de aanwerving, opleiding, bijscholing en aanduiding van kamprechters op nationale roeiwedstrijden. In België zijn er ongeveer 28 kamprechters actief, waarvan 20 uit Vlaanderen en 8 uit Wallonië, goed voor 42 regattadagen.

WAT DOET EEN KAMPRECHTER?

De kamprechters hebben verschillende functies op een regatta en worden per zone ingedeeld:

  • Start: ervoor zorgen dat de boten op een rechte lijn liggen en het geven van het startschot. De kamprechters bevinden zich langs de kant aan de startlijn en in de starttoren.
  • Wedstrijd: ervoor zorgen dat de boten in de juiste baan blijven, de kamprechters zorgen voor een correct wedstrijdverloop. Zij bevinden zich meestal in een motorboot.
  • Aankomst: het aankomstsignaal geven en het noteren van de aankomstvolgorde en de geroeide tijden. De kamprechters bevinden zich in de aankomsttoren.
  • Controlecommissie: de kamprechters controleren de boten, wegen de atleten,…

Bij de opleiding tot kamprechter wordt er geen onderscheid gemaakt in de 4 verschillende functies, de bedoeling is dat je elke functie kan uitvoeren. Uiteraard wordt er rekening gehouden met je specialiteit of persoonlijk voorkeur bij het verdelen van de functies op de regattadag. 

Als kamprechter heb je een chronometer, een megafoon, een walkietalkie, een fluitje, een verrekijker en enkele vlaggen nodig. Uiteraard wordt dit in de mate van het mogelijke ter beschikking gesteld door de wedstrijdorganisator. 

HOE KAN JE KAMPRECHTER WORDEN?

De Vlaamse Roeiliga en de Koninklijke Belgische Roeibond zijn op zoek naar nieuwe kamprechters!
Als kamprechter ben je een heel belangrijk onderdeel van de wedstrijdorganisatie tijdens de roeiwedstrijd.

We zijn zowel op zoek naar personen die de volledige opleiding tot kamprechter willen volgen als naar personen die af en toe eens kunnen komen helpen (vb. enkel het opnemen van tijden) op een roeicompetitie in de buurt, of als je chauffeur bent voor uw roeiende zoon of dochter. Alle hulp is welkom!

Indien je interesse hebt kan je een mailtje stuuren naar info@vlaamse-roeiliga.be of contact opnemen via ons contactformulier.

OPLEIDING TOT KAMPRECHTER: 4 STAPPEN

1

KANDIDAAT KAMPRECHTER

 • Korte opleiding en initiatie = mini-codex (ong. 2u)
 • Schriftelijke test rond de basiskennis
 • Indien geslaagd: stageperiode als adjunct-kamprechter

2

ADJUNCT KAMPRECHTER

 • Stage onder begeleiding van een nationaal of FISA kamprechter + invullen van een stagerapport
 • Nationale competities (Vlaanderen en/of Wallonië)
 • Examen voor nationaal kamprechter (na positief advies FKRC): schriftelijk – mondeling – praktisch

3

NATIONALE KAMPRECHTER

 • Nationale competities (Vlaanderen en/of Wallonië)
 • Kandidaat FISA (min. 3 jaar nationaal KR): Exchange Program, Seminars 
 • Examen voor FISA KR (na positief advies FKRC): schriftelijk – mondeling – praktisch

4

FISA KAMPRECHTER

 • Internationale licentie; 4 jaar geldig
 • Internationale regatta’s – World Cups – WK’s, EK’s – OS
 • Seminaries: elk jaar 1 seminarie per continent
 • Seminarie volgen = licentie verlengen voor 4 jaar

ZIT ER EEN KAMPRECHTER IN JOU?

Ben je geïnteresseerd in een opleiding tot kamprechter, wil je graag optreden als jurylid in het roeien of heb je een andere vraag hierover? Laat het ons weten!

Exceptional Writing Services for All Academic Levels Always Quality Work at an Affordable Price Quality Writing Services Offering Affordable Prices Order Cheap Essay Online Where Can I Buy Essays Online