COMPETITIEROEIEN

Vlaanderen telt ongeveer 600 competitieroeiers waarvoor de Vlaamse Roeiliga (VRL) en haar aangesloten roeiclubs diverse competities organiseren.

Doorheen het volledige jaar worden er verschillende types van roeicompetities georganiseerd:

  • Een traditionele regatta (2.000m)
  • Een lange afstandswedstrijd (bv. 6.000m)
  • Een indoor ergometerwedstrijd
  • Het allroundcriterium voor de jeugd (triatlon/duatlon)
  • Beach Sprint Rowing wedstrijden

VRL DOELSTELLINGEN

De VRL heeft een aantal belangrijke doelstellingen inzake competitie: we streven naar een stijging van het aantal A-licenties (aantal competitieroeiers), naar een stijging van het aantal deelnemers aan wedstrijden, naar een stijging van het niveau, naar kwalitatieve wedstrijden en naar een stijging van het aantal kamprechters in Vlaanderen.

INTERNATIONALE WEDSTRIJDEN

In Vlaanderen worden er op regelmatige basis internationale roeiwedstrijden georganiseerd. In 2010 en 2017 vond de Coupe de la Jeunesse plaats, in 2014 het Europees Kampioenschap voor junioren en in 2015 het Wereld Kampioenschap voor Masters en in 2017, telkens in Sport Vlaanderen Willebroek. In 2023 staat het Europees Kampioenschap U23 op de planning.

Daarnaast organiseren er verschillende Vlaamse clubs jaarlijkse internationale regatta’s zoals de Ghent international Spring Regatta, de Ghent International May Regatta, het drieluik van KR Club Gent en de Brugge Boat Race. Aan deze wedstrijden nemen er meer dan 1.000 boten deel!

JEUGDCOMPETITIE

Er worden afzonderlijke competities ingericht voor jeugdroeiers (U11-U13-U15) (= het allroundcriterium). Dit criterium is een eigen organisatie van de Vlaamse Roeiliga om het jeugdroeien te promoten, ingericht vanaf 1987, en omvat 5 triatlons (lopen, slalomroeien en lijnroeien) en 2 duathlons (lopen en lijnroeien).
Daarnaast wordt door de Vlaamse Roeiliga jaarlijks een jeugdroeihappening georganiseerd (= apotheose allroundcriterium), waarbij deze jongeren in gestuurde viermansboten, volgens willekeurige lottrekking, drie races over 250 meter moeten roeien, telkens in een ander team. 

VRL ONDERSTEUNT

De Vlaamse Roeiliga heeft zowel een ondersteunende als een organiserende rol. De meeste roeiclubs in Vlaanderen zijn competitief ingesteld. De VRL ondersteunt haar clubs die roeicompetities organiseren, en tracht de wedstrijden zoveel mogelijk in de kijker te zetten (via website en social media). 

In 2013 ontwikkelde de VRL in samenwerking met het bedrijf ISB het digitaal competitieplatform I-Row, dat volledig operationeel was in 2014. Dit betekent dat elke wedstrijdorganisator hiermee effectief aan de slag gaat: zowel de inschrijvingen, de lottrekking als de resultaatverwerking verlopen via I-Row. De implementatie van I-Row is een enorme efficiëntiewinst voor elke regattaorganisator. 

Daarnaast ondersteunen we de aangesloten competitieroeiers aan de hand van het doorsturen van maandelijkse trainingsschema’s en volgen we de resultaten van beloftevolle roeiers op. Getalenteerde roeiers die gedurende het seizoen goede resultaten behaald hebben, kunnen op basis van hun gepresteerde tijden geselecteerd worden voor het nationaal team, de Belgian Sharks. 

VRL ORGANISEERT

De Vlaamse Roeiliga heeft tevens een organiserende rol. Naast het allroundcriterium en de jeugdroeihappening organiseert de VRL elk jaar de time trials in Hazewinkel in het voorjaar, deze trials fungeren als nationale selectietesten in functie van het vormen van het Belgisch Nationaal Team. Daarnaast organiseert de VRL een langeafstandswedstrijd in het najaar, een wedstrijd waarbij er 6.000m geroeid wordt. Sinds 2021 organiseert de VRL ook wedstrijden in het Beach Sprint Rowing, waarbij er een boeienparcours op zee of op een binnenwater afgelegd wordt.

GRAAG DEELNEMEN AAN COMPETITIE?

Vlaamse roeiers die wensen deel te nemen aan competities in België, dienen in het bezit te zijn van een A-vergunning. Zij dienen dit jaarlijks aan te vragen via hun club aan de Vlaamse Roeiliga. Op de A-licentie moet een stempel van de dokter aanwezig zijn, die verklaart dat de roeier in kwestie in staat is om aan roeicompetities deel te nemen.

Inschrijven voor een roeiwedstrijd verloopt via jouw club of jouw trainer. Je kan zelf niet rechtstreeks inschrijven voor een wedstrijd.

WIL JE GRAAG MEER INFO?

Neem gerust contact op met ons, onze deur staat altijd voor je open.
Exceptional Writing Services for All Academic Levels Always Quality Work at an Affordable Price Quality Writing Services Offering Affordable Prices Order Cheap Essay Online Where Can I Buy Essays Online