Uittreksel strafregister voor sportorganisaties

Vanaf 1 februari 2023 moet iedereen die met kinderen of jongeren werkt, een uittreksel uit het strafregister voorleggen aan de sportorganisatie waarvoor ze werken.

WAAROM HET UITTREKSEL STRAFREGISTER?

Als sportorganisatie krijg je op die manier een zicht op eerdere veroordelingen voor onder andere zedenfeiten. Je kunt daardoor een beter oordeel vellen of iemand geschikt is om met minderjarigen te werken. Deze maatregel komt er na een gezamenlijk decreet van Vlaams minister van Justitie en Handhaving Zuhal Demir en Vlaams minister van Sport Ben Weyts.

Sportorganisaties ondernemen al veel actie om een ethisch en veilig sportklimaat te creëren. Met het opvragen van het uittreksel geef je als club een duidelijk bijkomend signaal dat je de aanpak van (seksueel) grensoverschrijdend gedrag ernstig neemt. Deze maatregel alleen is zeker niet zaligmakend, maar het is wel een extra verdedigingsmuur rond de sportorganisaties.

Dit decreet is van toepassing voor het (op)nieuw aanstellen van o.a. trainers en gaat in werking vanaf 1 februari 2023.

HOE GAAT DIT PRAKTISCH IN ZIJN WERK?

Sport Vlaanderen ontwikkelde een draaiboek voor de sportsector. Met dit draaiboek wordt meer duidelijkheid gegeven over de toepassing en uitwerking van de verplichting. Het draaiboek biedt een eerste houvast voor sportorganisaties (clubs, federaties…).

CONCREET ADVIES VOOR SPORTCLUBS

Geen zin om het draaiboek te doorgronden? Nood aan concrete antwoorden? De Vlaamse Sportfederatie en Centrum Ethiek in de Sport ontwikkelden een handig stappenplan én een digitale wegwijzer op maat van clubs. Krijg met deze ondersteunende tools in één oogopslag een overzicht van de verschillende stappen die je moet nemen als club.

EXR

Ontdek de roeiapp die indoor roeien leuker maakt

NIEUWSBERICHTEN

Exceptional Writing Services for All Academic Levels Always Quality Work at an Affordable Price Quality Writing Services Offering Affordable Prices Order Cheap Essay Online Where Can I Buy Essays Online