MELDPUNT
GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG

Pesterijen, ongewenste intimiteiten en alle vormen van geweld worden niet getolereerd binnen de Vlaamse Roeiliga.
Ben je slachtoffer geworden van grensoverschrijdend gedrag of maak je dit van dichtbij mee, dan kan je terecht bij onze VRL API ‘s (Aanspreekpersoon Integriteit) Celine Pieters en/of Arno Volckaert.

Merk je handelingen op die niet aanvaardbaar zijn of waar jij je vragen bij stelt? Aarzel niet om er over te praten! Onze API’s hebben de discretieplicht en zullen zorgvuldig omgaan met ontvangen informatie en rapportage.

CELINE PIETERS

Aan het woord…

“Graag wil ik mijzelf voorstellen als Aanspreekpersoon Integriteit (API) van de Vlaamse Roeiliga. De meesten onder jullie kennen mij als algemeen coördinator van de federatie, maar daarnaast heb ik nog een andere, zeer belangrijke rol. Ik vind het noodzakelijk dat wij als Vlaamse Roeiliga belang hechten aan zowel de preventie als aan de aanpak van grensoverschrijdend gedrag. Als federatie wensen we mee te werken aan een veilig sportklimaat. De bescherming van sporters is en blijft onze prioriteit. Jammer genoeg worden op dit moment te veel incidenten nog niet opgemerkt, gemeld of aangepakt.
Om hieraan tegemoet te komen, kozen we er als federatie voor om 2 aanspreekpersonen Integriteit aan te stellen.”

“Als API ben ik het eerste aanspreekpunt waarbij jij als sporter, ouder, begeleider of andere betrokkene terecht kan met je vraag, vermoeden of klacht over (seksueel) grensoverschrijdend gedrag. Ik ben er om je te helpen en bij te staan bij incidenten van grensoverschrijdend gedrag.”  

“Wanneer je melding doet, maak ik tijd om te luisteren naar je verhaal. Als API is het mijn taak om jou advies te geven bij mogelijke vervolgstappen en je door te verwijzen naar de correcte instanties indien nodig. Belangrijk om weten is dat de API een discretieplicht heeft.”

ARNO VOLCKAERT

Aan het woord…

“Grensoverschrijdend Gedrag (GG) komt in vele vormen. Fysiek-, psychisch- en seksueel GG zijn de meest voorkomende vormen in de sport. Jammer genoeg gaan nog vele zaken ongemerkt voorbij. Als federatie-API wil ik mij net als Celine inzetten om deze zaken aan te pakken en te bannen uit de sport.”

“Sinds eind 2020 ben ik actief bij de Vlaamse Roeiliga. Vanaf eind 2022 neem ik graag deze belangrijke rol van API op mij om op die manier de drempel tot het melden van grensoverschrijdend gedrag te verlagen.”

“Ben je een sport(st)er, coach, ouder of supporter en ben je getuige van iets dat volgens jou niet (meer) door de beugel kan, laat ons dit weten! Wij behandelen iedere melding even ernstig en zullen er het nodige gevolg aan geven.

“Net als Celine wil ik erop wijzen dat wij als API discretieplicht hebben.”

Meld je dergelijke zaken liever binnen jouw club? Dat kan! Op clubniveau zijn er club API’s aangesteld. De club API maakt tijd om naar jouw verhaal te luisteren en kan je reeds een eerste advies geven. Indien zij ondersteuning nodig hebben, kunnen zij beroep doen op de federatie API. Club API’s zullen vaak de eerste zijn waar je met jouw klacht terecht kan aangezien ze dichter bij het clubniveau staan. Zo staan ze meestal rechtstreeks in contact met de betrokkenen (slachtoffer, verdachte, trainers, ouders, …).

CONTACTEER ONZE API

Elke roei(st)er, ouder, train(st)er, club API of andere betrokkene kan VRL API’s contacteren via:

Iedere melding bij ons meldpunt wordt vertrouwelijk behandeld.
Enkel de VRL API ontvangt uw bericht en heeft de discretieplicht.