GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG?

Pesterijen, ongewenste intimiteiten en alle vormen van geweld worden niet getolereerd binnen de Vlaamse Roeiliga.
Ben je slachtoffer geworden van grensoverschrijdend gedrag of maak je dit van dichtbij mee, maak hiervan melding bij jouw club API. De club API maakt tijd vrij om naar jouw verhaal te luisteren en hij/zij kan jou reeds een eerste advies geven. Indien de club API ondersteuning nodig heeft, kunnen zij beroep doen op de federatie API.
Kan je niet bij de club API terecht of is deze persoon te nauw betrokken, dan kan je steeds terecht bij onze federatie API ‘s (Aanspreekpersoon Integriteit) Celine Pieters en/of Arno Volckaert.

Merk je handelingen op die niet aanvaardbaar zijn of waar jij je vragen bij stelt? Aarzel niet om er over te praten! Onze API’s hebben de discretieplicht en zullen zorgvuldig omgaan met ontvangen informatie en rapportage.

In de afbeelding hieronder zie je de meest voorkomende vormen van grensoverschrijdend gedrag in de sport.
Voor iedere persoon zijn de grenzen anders. Voelt het voor jou niet oké? Dan is het voor jou grensoverschrijdend!

ONZE FEDERATIE API'S

CELINE PIETERS

celine.pieters@vlaamse-roeiliga.be
+32 474 62.72.26

ARNO VOLCKAERT

arno.volckaert@vlaamse-roeiliga.be
+32 497 70.21.46

ANDERE HULPLIJNEN

Naast uw eigen club-API of de federatie-API’s kan je ook terecht bij verschillende externe instanties. Hieronder lijsten we er alvast enkele op. Daarnaast zijn er nog tal van organisaties die je kan contacteren na een incident.

ONS HANDELINGSPROTOCOL

Wanneer bij ons een melding binnenkomt, zullen wij steeds de tijd nemen om de melder uitgebreid aan het woord te laten. Door ons wordt niet geoordeeld in het voor- of nadeel van het slachtoffer, de melder of de pleger.
De melding wordt grondig geanalyseerd om nadien een doordacht advies te kunnen formuleren.

Eens de melding is geanalyseerd, kan de API een advies formuleren naar de melder toe.
Indien de API onvoldoende motivatie heeft of niet zeker is van het advies, kan dit gebeuren in samenspraak met het Centrum Ethiek in de Sport. Het overleg met deze instantie gebeurt steeds volledig anoniem t.o.v. het slachtoffer, de melder of de pleger.
Na deze eventuele overleggen komt de API met een advies richting de melder.

Met het gevormde advies kan de melder of het slachtoffer aan de slag. Maar hier stopt het (nog) niet. Ook na het advies zullen nog enkele gesprekken volgen ter opvolging van het dossier. Wanneer blijkt dat de situatie werd behandeld en alle partijen zich hier terug oké bij voelen, kan de case worden afgesloten.

Ter info: Ook nadien staan de API’s ter beschikking voor verdere opvolging. Is een case volledig afgesloten? Goed zo! Is er na afsluiten nog iets dat niet 100% goed aanvoelt? Dan kunnen extra stappen nodig zijn.
Onze API’s blijven dus steeds bereikbaar en aanspreekbaar.

Meld je een incident liever binnen jouw club? Dat kan zéker! Op clubniveau zijn er club API’s aangesteld. De club API maakt tijd om naar jouw verhaal te luisteren en kan je reeds een eerste advies geven. Indien zij ondersteuning nodig hebben, kunnen zij beroep doen op de federatie API. Club API’s zullen vaak de eerste zijn waar je met jouw klacht terecht kan aangezien ze dichter bij het clubniveau staan. Zo staan ze meestal rechtstreeks in contact met de betrokkenen (slachtoffer, verdachte, trainers, ouders, …).

CONTACTEER ONZE API

Elke roei(st)er, ouder, train(st)er, club API of andere betrokkene kan VRL API’s contacteren via:

Iedere melding bij ons meldpunt wordt vertrouwelijk behandeld.
Enkel de VRL API ontvangt uw bericht en heeft de discretieplicht.
Exceptional Writing Services for All Academic Levels Always Quality Work at an Affordable Price Quality Writing Services Offering Affordable Prices Order Cheap Essay Online Where Can I Buy Essays Online