MELDPUNT

GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG?

Pesterijen, ongewenste intimiteiten en alle vormen van geweld worden niet getolereerd binnen de Vlaamse Roeiliga.
Ben je slachtoffer geworden van grensoverschrijdend gedrag of maak je dit van dichtbij mee, maak hiervan melding bij jouw club API. De club API maakt tijd vrij om naar jouw verhaal te luisteren en hij/zij kan jou reeds een eerste advies geven. Indien de club API ondersteuning nodig heeft, kunnen zij beroep doen op de federatie API.
Kan je niet bij de club API terecht of is deze persoon te nauw betrokken, dan kan je steeds terecht bij onze federatie API ‘s (Aanspreekpersoon Integriteit) Celine Pieters en/of Arno Volckaert.

Merk je handelingen op die niet aanvaardbaar zijn of waar jij je vragen bij stelt? Aarzel niet om er over te praten! Onze API’s hebben de discretieplicht en zullen zorgvuldig omgaan met ontvangen informatie en rapportage.

FEDERATIE API'S

Celine Pieters

celine.pieters@vlaamse-roeiliga.be
+32 474.62.72.26

Arno Volckaert

arno.volckaert@vlaamse-roeiliga.be
+32 497.70.21.46

Meld je dergelijke zaken liever binnen jouw club? Dat kan! Op clubniveau zijn er club API’s aangesteld. De club API maakt tijd om naar jouw verhaal te luisteren en kan je reeds een eerste advies geven. Indien zij ondersteuning nodig hebben, kunnen zij beroep doen op de federatie API. Club API’s zullen vaak de eerste zijn waar je met jouw klacht terecht kan aangezien ze dichter bij het clubniveau staan. Zo staan ze meestal rechtstreeks in contact met de betrokkenen (slachtoffer, verdachte, trainers, ouders, …).

CONTACTEER ONZE API

Elke roei(st)er, ouder, train(st)er, club API of andere betrokkene kan VRL API’s contacteren via:

Iedere melding bij ons meldpunt wordt vertrouwelijk behandeld.
Enkel de VRL API ontvangt uw bericht en heeft de discretieplicht.