Infosessie Blauwalgen

Op zaterdag 28 oktober ging in Sportcentrum De Nekker (Mechelen) de infosessie “Blauwalgen en Sport” door.
Een boeiende infosessie waarin experten uit verschillende instanties kwamen praten over een problematiek waar we de komende jaren steeds meer mee geconfronteerd zullen worden.

Eerst en vooral: “DE blauwalg bestaat niet“. Dr.ir. Miquel Lurquin (Wageningen University & Research, Expert waterkwaliteit) legt uit dat er meer dan 2.000 soorten blauwalgen, of cyanobacteriën, bestaan. Niet alle soorten zijn toxisch en ook daarin bestaan gradaties.
De kleur ‘blauw’ die in de naam zit verwijst naar het pigment dat in de algen aanwezig is en zorgt voor de speciale kleuren die de algen vertonen: blauw, groen, geel, oranje, bruin.
Ben je getuige van een mogelijke blauwalg en wil je weten of deze toxisch is? Dan moet je testen! Maak een risico-inschatting voor jouw geplande activiteit(en). De aanwezigheid van blauwalgen betekenen niet noodzakelijk de aanwezigheid van giftige stoffen in het water.
Let wel op: hoe feller de kleur, hoe (vaak) giftiger en/of hoe geconcentreerder de blauwalg aanwezig is.

Hoe kan een persoon of dier de toxines binnenkrijgen?

 • Aerosol (inademen)
  • Laag risico
  • Enkel verhoogd risico bij herhaaldelijke inname
 • Via huidcontact
  • Beperkte symptomen; ook afhankelijk van de hoeveelheid toxine
 • Oraal (vb. slok water binnenkrijgen)
  • Hoog risico!
Wist-je-datje

Drinkwater heeft een veel striktere norm en wordt veel strenger getest dan recreatiewater. Om die reden bestaat er geen gevaar op blauwalgen in ons drinkwater.

Blauwalgen en roeien

Wat zijn de effecten van blauwalgen op het roeien?
Net als bij andere watersporten als kajak, kano, SUP, waterfietsen, boot- en oevervissen, zeilen en windsurfen wordt bij roeien, als watersport óp het water het gezondheidsrisico lager ingeschat dan bij sporten waarbij een rechtstreeks contact is met het water (vb. zwemmen, duiken). Om die reden wordt roeien niet expliciet verboden bij blauwalgen, maar is grote voorzichtigheid wel aangeraden en kan het in extreme gevallen worden ontraden door de Vlaamse Waterweg.

Een aantal extra aandachtspunten/tips i.v.m. mogelijke blauwalgen:

 • Verwar eendenkroos niet met blauwalgen. Blauwalgen zien eruit als slingers in het water
 • Niet alles wat je ziet drijven op het water is blauwalg
 • Herken blauwalgenbloeien
  • Voer een visuele inspectie uit
  • Twijfel? Test! Volg de determineertabel van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM)
  • Bepaal de aanwezige toxine
 • De app “Bloomin’ Algae” analyseert mogelijke blauwalgen aan de hand van een foto en Artificiële Intelligentie (AI) en duid de locatie indien nodig aan op de kaart aanduidt als blauwalg.

Nuttige links – blauwalgen

EXR

Ontdek de roeiapp die indoor roeien leuker maakt

NIEUWSBERICHTEN

Exceptional Writing Services for All Academic Levels Always Quality Work at an Affordable Price Quality Writing Services Offering Affordable Prices Order Cheap Essay Online Where Can I Buy Essays Online