GEZOND EN ETHISCH SPORTEN

Bij de Vlaamse Roeiliga staan de sporters en de sport centraal. Wij hechten dan ook veel belang aan een cultuur van gezond en ethisch sporten als basisvoorwaarde voor een kwalitatieve sportbeoefening. Wij voeren ons beleid volgens de principes van het Decreet Gezond en Ethisch Sporten van 20 december 2013 (kortweg GES-decreet) en willen als federatie voldoende aandacht geven aan onze specifieke uitdagingen. Or by rolex oyster perpetual date replica watches

GEZOND ROEIEN

MEDISCH ONDERZOEK

Een A-vergunning is noodzakelijk om aan competitie roeien te kunnen deelnemen. Hiervoor is een jaarlijks medisch onderzoek vereist.
Vraag jouw vergunningsformulier aan bij je club – of download het via ons ledenplatform IRow en ga daarmee langs een huisarts die je medisch keurt.

EERSTE HULP BIJ GEZOND SPORTEN

DE ECOLOGISCHE SPORTCLUB

Gezond sporten wil uiteraard zeggen dat we de omgeving waarin we sporten gezond moeten houden.
Wil je als sportclub aan de slag met thema’s als mobiliteit, afval, energie en water, eten en drinken, natuur?

Dan is de brochure van de Vlaamse Sportfederatie een ideaal document om door te nemen. Je vindt er niet alleen vele praktische tips over wat je kan doen, maar ondersteunt ook bij hoe je een milieubewuste visie in de clubwerking integreert en leden, beheerders, ouders, supporters … meekrijgt in een ecosportieve dynamiek!

DOPINGVRIJ VLAANDEREN

Bij Nado Vlaanderen ijveren ze voor een zuivere sport in Vlaanderen. Hun ultieme doelstelling? Een dopingvrije omgeving creëren, waarin sporters op een veilige manier het beste van zichzelf kunnen geven? Help jij daaraan mee?

De definitie van doping is eigenlijk eenvoudig: alle ‘stoffen en methoden die verboden zijn door het Wereldantidopingagentschap WADA’ zien we als doping. 

DE DOPINGCRITERIA VAN HET WADA

Het WADA hanteert drie criteria om te bepalen wanneer ze een stof of een methode als doping beschouwt. Het antidopingagentschap stelt daarbij deze 3 vragen:

 1. Is de stof/methode (mogelijk) prestatiebevorderend?
 2. Is de stof/methode (mogelijk) schadelijk voor de gezondheid?
 3. Is de stof/methode in strijd met de ‘Spirit of Sport’?

Als het antwoord op minstens 2 van de 3 vragen ‘ja’ is, dan komt de stof of methode op de lijst van de verboden stoffen.

WAT IS DE ‘SPIRIT OF SPORTS’?

Wereldwijd zetten antidopingorganisaties zich in om de intrinsieke waarde van sport te beschermen. Vaak wordt er gesproken over de ‘Spirit of Sport’. Het is de essentie van de Olympische gedachte, die maakt dat we op een eerlijke manier aan sport doen.

De ‘Spirit of Sport’ wordt gekarakteriseerd door deze 11 waarden:

 • Ethiek, ‘fair play’ en eerlijkheid
 • Gezondheid
 • Uitmunten in prestatie
 • Karaktersterkte en ontwikkeling
 • Vreugde en plezier
 • Teamwork
 • Toewijding en inzet
 • Respect voor regels en wetten
 • Respect voor jezelf en andere deelnemers
 • Moed
 • Gemeenschap en solidariteit

De internationale roeifederatie (World Rowing) heeft de antidoping reglementering aangepast om in orde te zijn met de WADA code. De regels gaan onmiddellijk in voegen. 

ETHISCH ROEICHARTER

Ethisch sporten, dat is sport beleven op een plezierige en volwaardige manier én in een veilige omgeving. 

Het is de bedoeling dat we binnen de Vlaamse Roeiliga duidelijk weten wat acceptabel gedrag is en wat niet. We vinden het naleven van de juiste normen en waarden bij de beoefening van het roeien zeer belangrijk. De VRL wil dan ook actief werken aan een betere bewustwording bij roeiers, coaches, bestuursleden en ouders op dit vlak. De roeiclub moet een ontmoetingsplaats zijn en blijven waar sporters niet alleen met het nodige plezier en voldoening kunnen roeien, maar ook met het nodige respect voor elkaar en voor hun omgeving.

De ethische codes beschrijven expliciet de gedragsnormen en regels voor iedereen binnen de roeiwereld. Het uitgangspunt is dat de solidariteit in de club verbetert als normen en waarden duidelijk zijn en als iedereen ze consequent hanteert. De belangrijkste succesfactor van een ethische code is de steun van de hele organisatie. Zowel coaches, bestuursleden, ouders en roeiers dienen zich aan deze codes te houden.

De Vlaamse Roeiliga heeft dan ook binnen dit kader een aantal gedragsregels opgesteld die hierbij kunnen helpen. Ieder lid van onze liga wordt geacht deze gedragscodes te volgen. Met name de coaches, bestuursleden en de ouders hebben een belangrijke verantwoordelijkheid en voorbeeldfunctie voor wat betreft het uitdragen en bewaken van deze regels. We moeten elkaar hierop kunnen en durven aanspreken. Goede omgangsvormen vormen het uitgangspunt voor ons handelen.

Sommige regels zijn meer gericht op één bepaalde doelgroep, maar elke doelgroep komt aan bod. Het is noodzakelijk dat iedereen alle regels kent, ook al zijn er op een gegeven moment niet op hen toepasbaar.

De codes kunnen hier gedownloaded worden, geprint en daarna opgehangen worden in de club.

Er zijn 12 affiches beschikbaar die tonen waarvoor de club en het roeien staat.

GRATIS CAMPAGNEMATERIAAL

CENTRUM ETHIEK IN DE SPORT

Wil je op de website van je sportorganisatie, in de nieuwsbrief of op sociale media iets delen over ethische thema’s in de sport?
Het Centrum Ethiek in de Sport (ICES) voorziet allerlei materiaal om je hierbij te ondersteunen. 
Klik op het ICES-logo, download het materiaal en werk mee aan een veilig en ethisch sportklimaat!

EEN VRAAG VOOR ONS?

Neem gerust contact op met ons, onze deur staat altijd voor je open.
Exceptional Writing Services for All Academic Levels Always Quality Work at an Affordable Price Quality Writing Services Offering Affordable Prices Order Cheap Essay Online Where Can I Buy Essays Online