JEUGDSPORTFONDS

Het jeugdsportfonds is een door Sport Vlaanderen goedgekeurde beleidsfocus. Deze focus geeft ons financiële middelen die wij kunnen verdelen onder roeiclubs met jeugdwerking.
De Vlaamse Roeiliga wil zowel clubs ondersteunen die veel jeugdleden en reeds jaren een jeugdwerking hebben, als clubs die op gebied van jeugdwerking nog in hun kinderschoenen staan en niet erg veel jeugdleden hebben. Kortom de VRL wil clubs ondersteunen die inspanningen leveren om de jeugdwerking zowel kwantitatief als kwalitatief te versterken, dit met de steun van de Vlaamse Overheid.

VRL JEUGDSPORTPROJECT

Het jeugdsportproject 2021 – 2024 werd door Sport Vlaanderen goedgekeurd. De financiële middelen die het jeugdsportfonds verwerft worden aangevuld met eigen midden van de Vlaamse Roeiliga. In 2022 zal er 10.145,77 euro onder de deelnemende clubs verdeeld worden d.m.v. een subsidiereglement.

Jaarlijks kunnen de roeiclubs met jeugd intekenen voor het jeugdsportfonds via I-row. Bij het voldoen aan de deelname voorwaarden kan de club 50 euro* verdienen. Extra subsidies kunnen bekomen worden volgens een verdeelsleutel. De sportclubs dienen deze middelen aan te wenden voor de kwaliteit van de jeugdsportwerking in hun sportclub te verhogen, met bijzondere aandacht voor de verhoging van de sportparticipatie van de jeugd.

*dit bedrag kan wijzigen in functie van de toegekende subsidie van Sport Vlaanderen.

JEUGDVRIENDELIJKE ROEICLUBS 2022

ARV sculling, TRT Hazewinkel, The OAR, Gentse RS, KRCG, KRSG, KRBrugge, KRNSO behaalden ook in 2022 het label jeugdvriendelijke roeiclub.

Na de clubs een jaar inzetten op verschillende jeugdsportacties in de moeilijke coronaperiode, konden ze ook het afgelopen jaar voldoende punten behalen binnen het jeugdsportfonds om het label jeugdvriendelijke sportclub te behalen.

Welverdiende proficiat!

EEN VRAAG VOOR ONS?

Neem gerust contact op met ons, onze deur staat altijd voor je open.
Exceptional Writing Services for All Academic Levels Always Quality Work at an Affordable Price Quality Writing Services Offering Affordable Prices Order Cheap Essay Online Where Can I Buy Essays Online