Op woensdag 6 juni 2018 organiseert de KU Leuven op de faculteit Bewegings- & Revalidatiewetenschappen in Leuven een inspiratiesessie voor trainers, begeleiders, clubbestuurders en beleidsmakers/professionele medewerkers met als thema Keep Youngsters Involved (hoe drop out in de leeftijdsgroep van 12 tot 19 jaar verminderen in de sportclub).

“Keep youngsters involved” heeft als doel grootschalig Europees onderzoek te doen naar de redenen van drop out voor jongeren, met als focus deze van een lagere socio-economische achtergrond. We willen zoveel mogelijk expertise verzamelen en de kennis bundelen zodat de beste praktijkvoorbeelden en acties in een latere fase geïmplementeerd kunnen worden.

Een rode draad doorheen dit onderzoek zijn 14 factoren die redenen om niet meer te sporten in een club, omvatten. Deze zijn bijvoorbeeld autonomie, kosten, waarden, relatie trainer-jongeren, toegankelijkheid, type sport of aanbod, enz.

De bedoeling van de inspiratiesessie is om informatie met elkaar te delen om zo de drop out van jongeren in sportclubs te verminderen. Specifieke aandacht is er voor jongeren uit een kwetsbaar milieu. Dit doen we aan de hand van 14 factoren en bijhorende acties (zie flyer).

Deelnemen aan dit congres is gratis. Inschrijven kan via deze link tot 30 mei. De inspiratiesessie start met een broodjesmaaltijd zodat informeel kennis gemaakt kan worden met andere deelnemers.

Meer informatie vindt u in deze flyer. We hopen u en/of uw collega’s, bestuurders, maar zeker ook de trainers, clubbestuurders en vrijwilligers van de sportclubs in uw federatie te ontvangen op dit overlegmoment.