De Vlaamse Roeiliga organiseert op zaterdag 24 februari een bijscholingsdag letselpreventie in Gent, in het kader van het project ‘Get Fit 2 Sport’. Sportletselpreventie krijgt meer en meer aandacht binnen de trainingen. Om door het bos de bomen te blijven zien, werkte de Universiteit Gent i.s.m. Sport Vlaanderen 'Get Fit 2 Sport' uit. Get Fit 2 Sport is een onderzoeksproject (gesubsidieerd door minister Muyters) dat de implementatie van een sportletselpreventief programma voor Vlaamse jonge sporters beoogt. De implementatie gebeurt via een zogenaamde “watervalstructuur” waarbij binnen de verschillende sportfederaties en –organisaties in Vlaanderen bijscholingen worden georganiseerd voor de sporttrainers/-lesgevers/-leerkrachten binnen deze organisatie.

De bijscholing zal gegeven worden door Debora Verbelen en Toni Barczuk, opgeleide experts binnen het project ‘Get Fit 2 Sport’. Er zal zowel een theoretisch als een praktisch gedeelte zijn. De bijscholing is gericht naar alle niveaus van coaches, dus absoluut niet het zuiver topsportniveau. Jeugdcoaches, recreatieve coaches en competitieve coaches behoren tot het doelpubliek.

De bijscholing bestaat uit een theoretisch gedeelte (9u tot 12u; locatie Huis van de Sport Gent) en een praktisch gedeelte (13u tot 16u; locatie topsporthal Gent). Inschrijven kan via celine.pieters@vlaamse-roeiliga.be