Op de VRL Roei Awards 2019 reiken voor de tweede maal de Grote VRL Roei Prijs 2019!

Met deze Grote Roei Prijs 2019 wil de VRL personen of instanties (leden, clubs, sympathisanten, bedrijven, gemeenten, vrijwilligers, mecenassen, sponsors, bestuursleden,…) in de bloemetjes zetten voor hun initiatieven die hebben bijgedragen tot de promotie, het bekendmaken, het verbeteren,… van de roeisport in Vlaanderen. Het gaat om extra-sportieve bijdragen zoals bv.:

 • grote of trouwe sponsor van de club
 • uitgever van een mooie publicatie rond het roeien
 • uitgever van een mooie studie rond het roeien
 • BV die veel aandacht schenkt aan het roeien
 • Journalist die veel inspanningen doet om het roeien in de media te brengen
 • persoon of vereniging die opgevallen is op vlak van fair-play
 • kamprechter met uitzonderlijke prestaties
 • trainer die een uitgesproken inzet vertoont
 • supporter van het jaar
 • meest verdienstelijke vrijwilliger
 • API van het jaar
 • een erkentelijk bestuurder

De prijs kan je als persoon, organisatie, … slechts éénmaal ontvangen.

 

De Grote Roei Prijs wordt uitgereikt door de Vlaamse Roeiliga vzw.

De clubbesturen van alle  Vlaamse roeiclubs kunnen één of meerdere laudatio’s online insturen tot 20 september 2019 via deze link. Alle extra documentatie (foto's, persartikels, testen, videomateriaal,...) mag naar info@vlaamse-roeiliga.be gemaild worden tot en met 20 september 2019 met in de mededeling de naam van de kandidaat.

Het bestuursorgaan van de VRL zal halfweg oktober 2019 drie kandidaten naar voor schuiven op basis van de ingestuurde laudatio ’s.

Het brede publiek zal gedurende drie weken (eind oktober tot halfweg november) kunnen stemmen op hun favoriet. Eén kandidaat wordt via een online poll gekozen. Het publiek/de roeiwereld maakt aldus de finale keuze over de Grote Roei Prijs 2019.

De Grote Roei Prijs 2019 wordt gehuldigd op de VRL Roei Awards op vrijdag 29 november 2019.

We kijken alvast uit naar jullie talrijke voorgedragen kandidaten!