API - CELINE PIETERS

Onze API aan het woord...

“Graag wil ik mijzelf voorstellen als Aanspreekpersoon Integriteit (API) van de Vlaamse Roeiliga. De meesten onder jullie kennen mij als algemeen coördinator van de federatie, maar daarnaast heb ik nog een andere, zeer belangrijke rol. Ik vind het noodzakelijk dat wij als Vlaamse Roeiliga belang hechten aan zowel de preventie als aan de aanpak van grensoverschrijdend gedrag (GG). Als federatie wensen we mee te werken aan een veilig sportklimaat. De bescherming van sporters is en blijft onze prioriteit. Jammer genoeg worden op dit moment nog te veel incidenten niet opgemerkt, gemeld of aangepakt.
Om hieraan tegemoet te komen, kozen we er als federatie voor om 2 aanspreekpersonen integriteit aan te stellen.”

“Als API ben ik het eerste aanspreekpunt waarbij jij als sporter, ouder, begeleider of andere betrokkene terecht kan met je vraag, vermoeden of klacht over (seksueel) grensoverschrijdend gedrag. Ik ben er om je te helpen en bij te staan bij incidenten van GG.”

“Wanneer je melding doet, maak ik tijd om te luisteren naar jouw verhaal. Als API is het mijn taak om jou advies te geven bij mogelijke vervolgstappen en je door te verwijzen naar de correcte instanties indien nodig. Belangrijk om weten is dat de API een discretieplicht heeft.”

Meld je bepaalde zaken liever binnen jouw club? Dat kan! Ook op clubniveau zijn er club API’s aangesteld. De club API is jouw eerste aanspreekpunt aangezien ze dichter bij het clubniveau staan. De club API maakt tijd om naar jouw verhaal te luisteren en kan je reeds een eerste advies geven. Indien zij ondersteuning nodig hebben, kunnen ook zij beroep doen op de federatie API.

CONTACTEER API CELINE

Berichten die via onderstaand formulier worden verzonden, komen alleen aan bij Celine. Celine zal elke melding persoonlijk behandelen met de discretieplicht.
Wil je Celine liever op een andere manier contacteren? Dat kan ook:

celine.pieters@vlaamse-roeiliga.be
+32 474 62 72 26