Voor clubs
 
Verzekeringen
Extra verzekering

Ziekenfondsen moedigen bewegen en sporten aan! Bewegen is goed voor je gezondheid en gezonde mensen zijn gelukkiger. Als je lid bent van een sport- of fitnessclub betaalt elk ziekenfonds je een tegemoetkoming, elk jaar opnieuw ongeacht je leeftijd, die kan oplopen tot 25€ per jaar.

Formulieren kunnen bij je ziekenfonds worden aangevraagd of via hun website worden gedownload, en worden ingevuld door je sportclub of sportfederatie.

1. Collectieve verzekering tegen sportongevallen (sportbeoefenaars)

De Vlaamse Roeiliga heeft ten behoeve van de roeiverenigingen en hun leden een collectieve verzekering “burgerlijke aansprakelijkheid” en “ongevallen” afgesloten voor roeiers die over een A,B of een D licentie beschikken. Deze licentiehouders zijn verzekerd op stages, regatta’s en sportkampen in binnen- en buitenland (ook voor de verplaatsingen).

VLAAMSE ROEILIGA vzw - Polissen nrs. L.O. 1.121.264 - B.A. 1.121.265 - Algemene voorwaarden

VLAAMSE ROEILIGA vzw - Polissen nrs. L.O. 1.121.264 - B.A. 1.121.265 - Bijzondere voorwaarden

VLAAMSE ROEILIGA vzw  - Polis nr.. 1..121..265//1 - RECHTSBIJSTAND - Algemene voorwaarden

Ongevalsaangifte Lichamelijke Ongevallen (LO)

Ongevalsaangifte Burgerlijke Aansprakelijkheid (BA)Wanneer er zich een ongeval voordoet in uw roeivereniging, moet u volgende stappen ondernemen:

1. Een verzekerde kwetst zich tijdens een activiteit.

2. De roeivereniging bezit een aantal ongevalaangifteformulieren via de Vlaamse Roeiliga (deze kunnen steeds worden bijgevraagd). 

3. Het ongevalaangifteformulier laat je invullen door de clubverantwoordelijke (bijvoorbeeld de secretaris). 

4. Het geneeskundig getuigschrift laat je binnen de 48 uur invullen door de geneesheer. Je betaalt op dat moment zelf de kosten van het doktersbezoek (deze worden achteraf terugbetaald door Arena).

5. Stuur het ingevulde aangifteformulier zo snel mogelijk naar het secretariaat van de Vlaamse Roeiliga (Zuiderlaan 13 te 9000 Gent). De VRL stuurt dit formulier dan op naar Arena. 

6. De afhandeling van uw dossier gebeurt vanaf nu rechtstreeks met Arena. Na ontvangst van het aangifteformulier zal Arena u het nummer van uw dossier meedelen.

7. Alle bijkomende onkostennota’s en verslagen kan u best onmiddellijk overmaken aan Arena zodat zij, als het dossier volledig is, tot vergoeding kan overgaan. 

8. Het verzekeringscontract voorziet in terugbetaling van de behandelingskosten met verwijzing naar het RIZIV-barema tot beloop van het eventuele overschot nà tegemoetkoming van het ziekenfonds. Behoudens uitzondering komen slechts de in het ziekte- en invaliditeitsbarema voorziene prestaties in aanmerking voor vergoeding. 

9. In toepassing van de wet moeten de geneesheren en ziekenhuizen aan de patiënten of aan hun ouders om betaling van de gewone verstrekkingen verzoeken en de getuigschriften voor verstrekte hulp, bestemd voor het ziekenfonds, afleveren. 

10. Op vertoon van de stavingsstukken en van de afrekening van het ziekenfonds vergoedt Arena haar tegemoetkoming op de door de rechthebbenden gewenste wijze (rekeningnummer).

11. Het slachtoffer (of de ouders) hebben vrijheid van keuze van arts of ziekenhuis ongeacht welke dokter of ziekenhuis de eerste verzorging heeft toegediend.


2. Verzekering sportpromotionele activiteiten
(voor niet-leden)

Wanneer uw roeivereniging een opendeurdag, een schoolsportdag, een bedrijvendag,… inricht zijn de deelnemers als niet-leden verzekerd binnen de onderschreven VRL polis L.O. 1.121.264 - B.A. 1.121.265.
Wanneer er een ongeval gebeurt wordt gevraagd om binnen de 48u aangifte te doen zoals in bovenstaand stappenplan. 


3. Verzekeringen – vrijwilligerswerk

Daarnaast heeft de Vlaamse Roeiliga een verzekering afgesloten (polis L.O. 1.121.264 C - B.A. 1.121.265) voor vrijwilligers die zeer occasioneel meehelpen in uw roeivereniging, dit wel zeggen maximum een 2 à 3 tal keren per jaar. Het betreft personen, niet aangesloten bij de Vlaamse Roeiliga, die, buiten een arbeidsovereenkomst, een dienstencontract of een statutaire aanstelling, onbezoldigd en onverplicht vrijwilligerswerk verrichten ten behoeve van de VRL of zijn aangesloten clubs. Opgelet, de vrijwilligers die op regelmatige basis meehelpen dienen een B vergunning aan te vragen.


4. Extra: Reisverzekering op aanvraag

Indien je als club buitenlands stages organiseert, kan een reisverzekering goed van pas komen.

Klik hier voor meer informatie en de tarieven.

Klik hier voor het intekenformulier.

 

5. Privacy verklaring ARENA

Klik hier voor de privacy verklaring van ARENA.

© , website powered by Twizzit.com  & Arnold   |     Privacy & Disclaimer