De VRL tracht het recreatieve aanbod zowel kwalitatief en kwantitatief te verhogen zodat meer mensen, meer recreatief gaan roeien. Dit doet het door bestaande activiteiten te ondersteunen en daarnaast zelf extra activiteiten aan te bieden. 

De initiatieven binnen de recreatieve sportbeoefening worden telkens besproken en verder uitgewerkt in de commissie Rowing for All. Deze commissie wordt bevolkt door verantwoordelijken en experts van de recreatieve sportbeoefening binnen de Vlaamse roeiclubs. 

Een van de belangrijkste evenementen binnen het recreatief roeien zijn de toertochten. In Vlaanderen en in het buitenland zijn er verschillende interessante toertochten die gebundeld zijn in een jaarlijkse kalender van de Vlaamse Roeiliga. Om de recreatieve roeiers binnen deze activiteiten nog meer alternatieven te bieden organiseert de Vlaamse Roeiliga elk jaar een toertocht. Deze gaat elk jaar op een ander vaarwater door en maakt telkens de brug tussen het roeien en toerisme en cultuur. Naast deze georganiseerde vorm van toerroeien heeft de Vlaamse Roeiliga een project in leven geroepen die recreatieve groepen informeel doet met elkaar afspreken. Dit project Roeiers op Bezoek laat clubs andere groepen recreanten uitnodigen om samen te trainen en te socializen. 

Naast de activiteiten waaraan recreatieve groepen binnen de clubs kunnen aan deelnemen ondersteunt de VRL ook de recreantenwerking zelf. Het gebrek aan ondersteuning en begeleiding binnen de clubs zelf wordt met tal van initiatieven ingevuld. Bij de recreantenstage zijn er techniektrainingen voor recreanten om hun niveau onder leiding van gediplomeerde trainers op te krikken. Dit gebeurt op één locatie in Vlaanderen waar alle recreanten en -groepen kunnen bij aansluiten. Hiernaast ontwikkelt de VRL ook trainingsfiches en een foutenanalyse om het niveau van de trainingen in de club te ondersteunen en op te krikken.

Een vorige editie van het roeibrevet werd herwerkt tot een mooi document dat iedere beginnende roeier begeleidt en stimuleert in het levenslang roeien. Naast praktische proeven staat ook theorie te lezen over de veiligheid en gedrag binnen het roeien. 

Sinds 2014 zijn de gesprekken over het studentenroeien opnieuw opgepikt. De organisatie werd hierbij niet bij de studenten gelegd, maar door de Vlaamse Roeiliga en de roeiclubs in handen genomen. In samenspraak met de hoger onderwijsinstellingen wordt de kans geboden aan studenten om te leren roeien en hebben de onderwijsinstellingen zichzelf geëngageerd om lid te worden van de Vlaamse Roeiliga. Dit zorgt voor een duurzame nieuwe werking van het studentenroeien en verankering in Vlaanderen. 

Naast de louter recreatieve initiatieven wordt ook getracht de brug te maken tussen de recreatieve groepen roeiers en de competitieve groepen roeiers. Dit in de betrachting wedstrijden te organiseren die bekampt worden door roeiers die normaal niet competitief roeien, maar dit op hun niveau wel willen doen.