Kalender

De VRL tracht het recreatieve aanbod zowel kwalitatief en kwantitatief te verhogen zodat meer mensen, meer recreatief gaan roeien. Dit doet het door bestaande activiteiten te ondersteunen en daarnaast zelf extra activiteiten aan te bieden. 

De initiatieven binnen de recreatieve sportbeoefening worden telkens besproken en verder uitgewerkt in de commissie Rowing for All. Deze commissie wordt bevolkt door verantwoordelijken en experts van de recreatieve sportbeoefening binnen de Vlaamse roeiclubs. 

Een van de belangrijkste evenementen binnen het recreatief roeien zijn de toertochten. In Vlaanderen en in het buitenland zijn er verschillende interessante toertochten die gebundeld zijn in een jaarlijkse kalender van de Vlaamse Roeiliga. Om de recreatieve roeiers binnen deze activiteiten nog meer alternatieven te bieden organiseert de Vlaamse Roeiliga elk jaar een toertocht. Deze gaat elk jaar op een ander vaarwater door en maakt telkens de brug tussen het roeien en toerisme en cultuur. Naast deze georganiseerde vorm van toerroeien heeft de Vlaamse Roeiliga een project in leven geroepen die recreatieve groepen informeel doet met elkaar afspreken. Dit project Roeiers op Bezoek laat clubs andere groepen recreanten uitnodigen om samen te trainen en te socializen. 

Naast de activiteiten waaraan recreatieve groepen binnen de clubs kunnen aan deelnemen ondersteunt de VRL ook de recreantenwerking zelf. Het gebrek aan ondersteuning en begeleiding binnen de clubs zelf wordt met tal van initiatieven ingevuld. Bij de recreantenstage zijn er techniektrainingen voor recreanten om hun niveau onder leiding van gediplomeerde trainers op te krikken. Dit gebeurt op één locatie in Vlaanderen waar alle recreanten en -groepen kunnen bij aansluiten. Hiernaast ontwikkelt de VRL ook trainingsfiches en een foutenanalyse om het niveau van de trainingen in de club te ondersteunen en op te krikken.

Een vorige editie van het roeibrevet werd herwerkt tot een mooi document dat iedere beginnende roeier begeleidt en stimuleert in het levenslang roeien. Naast praktische proeven staat ook theorie te lezen over de veiligheid en gedrag binnen het roeien. 

Sinds 2014 zijn de gesprekken over het studentenroeien opnieuw opgepikt. De organisatie werd hierbij niet bij de studenten gelegd, maar door de Vlaamse Roeiliga en de roeiclubs in handen genomen. In samenspraak met de hoger onderwijsinstellingen wordt de kans geboden aan studenten om te leren roeien en hebben de onderwijsinstellingen zichzelf geëngageerd om lid te worden van de Vlaamse Roeiliga. Dit zorgt voor een duurzame nieuwe werking van het studentenroeien en verankering in Vlaanderen. 

Naast de louter recreatieve initiatieven wordt ook getracht de brug te maken tussen de recreatieve groepen roeiers en de competitieve groepen roeiers. Dit in de betrachting wedstrijden te organiseren die bekampt worden door roeiers die normaal niet competitief roeien, maar dit op hun niveau wel willen doen.

De Vlaamse Roeiliga heeft binnen haar opdracht recreatieve sportbeoefening de opdracht het aanbod voor recreatieve roeier kwalitatief en kwantitatief te verhogen. Hiervoor bespreekt ze voorstellen en werkt ze uit in de commissie Rowing for All.

De commissie Rowing for All komt jaarlijks verschillende keren samen. We voelen dat het recreatief roeien, de basis van de sportpiramide, de laatste jaren opnieuw is beginnen leven en groeien binnen de clubs. Niet alleen de Vlaamse Roeiliga, maar ook alle individuele clubs hebben hun recreatieve werking verder uitgewerkt en zien een groeiend aantal leden en activiteiten. Deze lijn wensen we uiteraard in de toekomst nog verder door te trekken. Dit doen we door het organiseren en verder uitwerken van verschillende initiatieven. 

Elk jaar wordt de toertocht van de Vlaamse Roeiliga georganiseerd. Jaarlijks krijgt deze meer deelnemers en begint zijn eigen plek te krijgen op de toertocht kalender. We proberen de toertocht telkens in het teken van een speciale gebeurtenis, streek of stad te organiseren, telkens op een verschillende plaats. Een formule dat werkt.

Uiteraard staan ook de toertochten georganiseerd door de verschillende Vlaamse roeiclubs op de recreatieve kalender die door de VRL wordt verdeeld. De Doortocht van Gent van de GRS, de 7-Bruggentocht van de RARC/KAWV, de Golden River Toertocht van de VVR, de Hel van Vlaanderen op zee door C-Row, de Plassendale toertocht van KRNSO en de Blauwwitte toertocht van de KRSG. Naast de binnenlandse toertochten staan ook alle meest populaire buitenlandse toertochten op de kalender. We merken dat niet alleen Vlaamse roeiers in het buitenland roeien, maar ook buitenlandse roeiers meer en meer de weg naar Vlaamse toertochten vinden.

Alle binnenlandse en buitenlandse activiteit van Vlaamse recreatieve roeiers wordt bijgehouden en in interessante overzichten gegoten. Op die manier houden we de verschillende activiteiten in het oog en kunnen we snel handelen waar er noden zijn, of inspelen op opportuniteiten.

In 2014 zijn we gestart met het project Roeiers op Bezoek waarbij recreatieve roeiers op bezoek konden gaan bij een andere club om samen te trainen. Op die manier worden de banden die worden gesmeed tijdens de toertochten nog hechter aangetrokken en wordt een echte community gevormd binnen het recreatief roeien. De recreatieve roeier hoeft zich niet noodzakelijk beperkt voelen op zijn eigen vaarwater. Door het project Roeiers op Bezoek kan hij ook, los van de toertochten, kennis maken met andere clubs en vaarwater in Vlaanderen. Data hiervoor staan op de Roeiers op Bezoek agenda op google+. 

Sinds 2014 is onze recreantendag terug van weggeweest. Dit is een verkorte versie van wat vroeger de recreantenstage was. Hopelijk kunnen we dit de komende jaren opnieuw verder uitbouwen naar een kwaliteitsvolle techniekverbeterende trainingsdag(en) waarbij de recreatieve roeiers onder begeleiding van gediplomeerde trainers stappen vooruit kunnen zetten.

Geregeld wordt een bijscholing ‘recreatief roeien’ georganiseerd. Een bijscholing voor de begeleiders en trainers van recreatieve roeiers. Telkens wordt een interessant onderwerp of idee uitgelicht om de kennis en organisatie van het recreatief roeien in Vlaanderen te verbeteren.

Sinds 2015 werd een nieuw roeibrevet ontwikkeld. Alle beginnende roeiers, jong of oud, door initiatie of roeikamp, kan aan de slag met dit document. Het overloopt de verschillende niveaus van de beginnende roeier en stimuleert hem tot het levenslang roeien. Naast het initiatiebrevet is er ook het skiffbrevet en het brevet in ploegboot. Er wordt ook veel aandacht gegeven aan de veiligheid en gepast gedrag binnen het roeien.

Naast het gewone roeien willen we ook het G-roeien ondersteunen. Er is contact met Parantee, de federatie van de G-sporten, en alles is klaar om mogelijke aanvragen ter ondersteuning van G-roei activiteiten te beantwoorden.

Ter ondersteuning van de recreatieve roeier die niet altijd de mogelijkheid heeft om onder leiding van een trainer te roeien worden trainingsfiches ontwikkeld. Dit is een uitgebreide foutenanalyse waarbij de roeier met remediërende oefeningen de eigen techniek kan verbeteren.

Ter ondersteuning van het roeien in Vlaanderen wordt geregeld overleg gepleegd met de waterwegbeheerders Waterwegen & Zeekanaal en nv De Scheepvaart. Als er zaken zijn die het roeien of in het algemeen de met spierkracht voortbewogen vaartuigen aanbelangen worden deze telkens ter harte genomen. Zo werden in het verleden extra pontons aangelegd, wordt er bemiddeld inzake snelvaartzones en worden stremmingen gegroepeerd aangevraagd.

In het algemeen kan men stellen dat het aanbod kwalitatief hoog is en steeds stijgt, maar er nog ruimte is om kwantitatief te stijgen. Vooral het totale aantal kilometer roeiwaardige waterwegen, het aantal trainers en boten moet omhoog om een stijgend aantal roeiers op te vangen.

© 2019, website powered by Twizzit.com     |     Privacy & Disclaimer