Vanuit de Vlaamse Sportfederatie hebben wij nieuwe richtlijnen ontvangen in verband met de heropstart van de sportsector – fase 4. Beslissingen van de Nationale veiligheidsraad vanaf 1 juli:

Klik hier om de leidraad te downloaden.

  • Alle sporten zijn weer toegelaten mét contact als:
   • ze in georganiseerd verband plaatsvinden,
   • ze in een groep van maximum 50 personen plaatsvinden,
   • er steeds een meerderjarige verantwoordelijke aanwezig is, en
   • je je handen voor en na wast en het gemeenschappelijk sportmateriaal voor en na het sporten schoonmaakt
  • Kleedkamers en douches mogen gebruikt worden zoals in de veiligheidsprotocollen beschreven wordt (Worden gepubliceerd na publicatie van het MB).
  • Publiek mag weer
  • Vanaf 1 juli:
   • Maximum 200 toeschouwers binnen of 400 toeschouwers buiten en mits het volgen van de veiligheidsprotocollen.
   • Voor reguliere evenementen die in permanente infrastructuren zoals bijvoorbeeld tribunes worden georganiseerd, zullen protocollen worden opgesteld. Deze bezorgen we jullie binnenkort.
   • Voor éénmalige evenementen in de publieke ruimte zal vanaf 1 juli een online-instrument (matrix) beschikbaar zijn, dat als referentie zal dienen voor de lokale overheden bij het verlenen van vergunningen voor deze evenementen. Er zullen ook duidelijke regels moeten worden toegepast.
  • Vanaf 1 augustus:
   • maximum 400 toeschouwers binnen of 800 personen buiten en mits het volgen van de veiligheidsprotocollen, op voorwaarde dat de gezondheidssituatie het toelaat.
   • Een uitzondering om deze limiet te overschrijden, kan gevraagd worden aan lokale overheden voor permanente infrastructuren met een zittend publiek, met inachtneming van de veiligheidsvoorschriften.


Neem ook eens een kijkje op deze site https://www.sport.vlaanderen/corona-en-sportbeoefening-in-vlaanderen/corona-veelgestelde-vragen/