Roeien is een sport waarbij je door middel van riemen een boot voortbeweegt.
Het is een Olympische sport die reeds vanaf de eerste moderne Olympische Spelen in 1896 op het programma staat. 

Roeien is geen moeilijke sport om te leren, maar het kost wel veel tijd om de beweging goed onder de knie te krijgen. Het kan zowel een individuele sport (skiff) als een teamsport (vanaf twee roeiers in een boot) zijn. 

Roeien onderscheidt zich van kajakken door het feit dat de roeiers tegengesteld aan de vaarrichting kijken. Ook levert de boot het draaipunt voor de roeiriem, terwijl bij kajak de peddel geen verbinding met de boot heeft. Bij het roeien wordt de boot voornamelijk met de benen voortbewogen, terwijl bij het kajakken het bovenlichaam het meeste werk doet. 

Roeien is een zeer complete sport die heel veel vraagt van het menselijk lichaam: techniek, kracht (been-, arm-, buik-, rugspieren), evenwicht, coördinatie, lenigheid, uithouding,… Het wordt gekenmerkt door zijn cyclisch karakter en kan interessant zijn voor niet-balvaardige en individuele sporters. 

Disciplines

Binnen het roeien zijn er twee belangrijke disciplines te onderscheiden: het boordroeien en het koppelroeien.

Boordroeien

= elke roeier heeft 1 roeiriem

Koppelroeien

= elke roeier heeft 2 roeiriemen

Bij het boordroeien (of puntroeien) houdt elke roeier 1 riem vast, terwijl bij het koppelroeien (of scullen) elke roeier 2 riemen vasthoudt. Doordat de riemen om de dolpennen heen draaien, beschrijft de hendel een halfcirkelvormige beweging. Hierdoor is het boordroeien asymmetrisch. 

Het boordroeien is minder geschikt voor jonge roeiers (tot 14 jaar) vanwege de asymmetrische belasting. Tevens is het voor de balans en het aanleren van een goede houding beter om met koppelroeien te beginnen. 

De koppelriemen zijn dunner en korter (ongeveer 3 meter lang t.o.v. 4 meter bij de boordriemen) en hebben kleinere bladen dan de boordriemen. Doordat de riemen om de dolpennen heen draaien, beschrijft de hendel een halfcirkelvormige beweging. Hierdoor is het koppelroeien vrijwel symmetrisch. 

Voor de balans en het aanleren van een goede houding is het beter om met koppelroeien te beginnen. 

 

Roeitechniek

Hierbij de technische fiches van de verschillende fasen bij het roeien.

De inpik

De doorhaal

De uitpik

Het zenden

Tim Maeyens

Er bestaan verschillende soorten roeiboten, afhankelijk van: het aantal roeiers per boot, het aantal riemen per roeier, wel of geen stuurman,… 

In Vlaanderen zijn er heel wat roeibanen en kanalen waarop er geroeid kan worden: Watersportbaan te Gent, Watersportbaan te Hazewinkel (Willebroek), Albertkanaal, Netekanaal, Kanaal Brugge-Zeebrugge, Kanaal Brugge-Oostende,… 

Roeien in een club kan reeds vanaf 10 jaar. De beste tijd om te beginnen met roeien is in het voorjaar. April/mei is de periode dat vrijwel alle verenigingen de eerste instructie verzorgen voor nieuwe leden. Die instructie wordt gegeven door ervaren instructeurs en ervaren junioren. Bij kinderen is het belangrijk dat het plezier centraal staat, anders wordt het niet lang volgehouden. 

In de winter kan er ook geroeid worden, maar alleen niet bij ijs, mist en ander slecht weer. Dan wordt er uitgeweken naar het indoor roeien op roei-ergometers zodat ook gedurende de winter aan de conditie en kracht gewerkt kan worden. 

 

Nadat iemand de roeitechniek voldoende beheerst, kan men in overleg met de instructeur of coach deelnemen aan wedstrijden

De roeisport kan onder verschillende vormen beoefend worden. Allereerst is er het competitieroeien, waarbij nationale en internationale wedstrijden over een afstand van 2.000m worden geroeid. Binnen het internationale competitieroeien zijn er 3 leeftijdscategorieën (junioren, senioren -23, senioren) en 2 gewichtscategorieën (lichtgewicht en zwaargewicht). 

Voor de senioren worden telkens de internationale “World Cups”, het WK, het EK en de Olympische Spelen ingericht. Voor de U23 atleten is er het WK U23 en voor de junioren is er elk jaar het “WK junioren” en de “Coupe de la Jeunesse” (jeugdbeker). 

Naast het competitieroeien, is er verder ook nog het recreatieroeien, toerroeien, jeugdroeien, adaptive rowing (roeien voor personen met een handicap), studentenroeien, zeeroeien, masterroeien, beach sprint roeien,… 

Geschiedenis

De roeisport vindt zijn oorsprong in Engeland. De stad Londen was vroeger het best toegankelijk via het water aangezien er nauwelijks bruggen waren. Hierdoor was men afhankelijk van veerdiensten, die verzorgd werden door roeiers. 

In 1715 werd de eerste roeiwedstrijd in de geschiedenis gevaren, namelijk de “Doggett Coat and Badge Race”, met als bedoeling om de kwaliteit van het roeien van de professionele veermannen op de Thames te verbeteren. 

In het begin van de 19e eeuw ontstonden de eerste studentenroeiverenigingen in Oxford en Cambridge. In 1829 werd de eerste wedstrijd tussen deze 2 universiteiten gevaren. Deze wereldberoemde race wordt nog elk jaar georganiseerd op de Thames in Londen.  

De oudste roeivereniging ter wereld is de “Leander Club” in Henley on Thames, opgericht in 1818. De oudste roeivereniging in Vlaanderen is de “Koninklijke Roeivereniging Brugge”, opgericht in 1869.

 

Organisatie van de roeisport

Als iemand graag wil leren roeien, wordt deze persoon best lid van een roeivereniging. Om aan competitie deel te nemen moet je houder zijn van een A-vergunning. Hiervoor is een jaarlijks medisch onderzoek vereist. Andere, recreatief roeiende leden hebben een B-vergunning. 

De roeiverenigingen zijn lid van een liga (sinds 1974 – voorheen lid van de nationale federatie). De roeiliga’s zijn het overkoepelende orgaan van de roeiverenigingen uit eenzelfde regio (in casu Vlaanderen en Wallonië). De verenigingen zijn zelf verantwoordelijk voor het gedrag van hun atleten en ploegen. Bijvoorbeeld: inschrijvingen, boeten, reacties jegens jury,… 

De Vlaamse Roeiliga vzw (VRL) is een door Bloso erkende en gesubsidieerde Vlaamse unisportfederatie, welke de aangesloten roeiverenigingen in Vlaanderen overkoepelt. Zij is gesticht in 1974. De LFA (Ligue Francophone d’Aviron) is de Waalse tegenhanger van de VRL en is eveneens gesticht in 1974. Zij zijn beiden aangesloten bij de Koninklijke Belgische Roeibond (gesticht in 1887), welke op haar beurt lid is van de FISA (Fédération Internationale des Sociétés d’Aviron), welke de nationale roeifederaties overkoepelt. Op dit moment zijn dat er een 130-tal. De FISA werd gesticht in 1892 en heeft haar zetel te Lausanne.