Sinds de nieuwe beleidsperiode 2017 - 2020 is het thema studentenroeien als beleidsfocus Laagdrempelig Sporten opgenomen in het beleidsplan van de Vlaamse Roeiliga binnen Sport Vlaanderen. Extra aandacht, energie en budget wordt hieraan besteed. 

Met dit project wenst de Vlaamse Roeiliga de specifieke doelgroep studenten aan te spreken en het bestaande imago als sport uit te spelen om het ledenaantal te doen stijgen. De achterliggende redenen, motieven, samenwerkingen en planning worden hieronder verder uitgelegd, maar in concreto kunnen de doelstellingen van de liga binnen deze beleidsfocus als volgt geformuleerd worden:

  • De Vlaamse Roeiliga wil zoveel mogelijk studenten de mogelijkheid geven om te leren roeien via een laagdrempelig lidmaatschap.
  • De Vlaamse Roeiliga organiseert een studentenregatta als apotheose van het academiejaar, als initiatiemoment voor nieuwe studenten, als promotie voor de studentenwerking en als promotie voor het roeien in het algemeen.
  • De Vlaamse Roeiliga wenst door het studentenroeien nieuwe leden aan te trekken in de roeiclubs die levenslang roeien, op gelijk welk niveau.

We zien de laatste jaren opnieuw een goede start van het studentenroeien, maar behoeden ons voor de toekomst. Door intensief samenwerken met alle partners willen we deze initiatieven verduurzamen. 

Er werd vanuit de subsidiërnde overheid een apart budget voorzien die exclusief wordt gebruikt voor volgende doeleinden: 

  • De ondersteuning van gediplomeerde studentenroei trainers.
  • De aankoop van (initiatie) roeimateriaal. 
  • De organisatie en ondersteuning van studentenroei activiteiten. 

Binnen dit budget werden reeds 6 Volans boten aangeschaft, die over de verschillende groepen studentenroeiers in Hasselt, Gent en Antwerpen verdeeld worden. In het verdere verloop van de beleidsperiode 2017 - 2020 zijn aanvullingen zoals dergelijke nog mogelijk. Klik op 'Lees meer' voor de uitgeschreven doelstellingen binnen deze beleidsfocus. 


 

Doelstelling

Indicator

Nulmeting

Doelstelling

SD 701

De Vlaamse Roeiliga heeft tegen 2020 een betere studentenroeiwerking in Vlaanderen        

Verhoging van de kwaliteit van het studentenroeien door het bereiken van OD 7011 – 7012.

 

 

OD 7011

De Vlaamse Roeiliga heeft tegen 2020 een stijging van 40% van het aantal studentenroeiers in Vlaanderen.

40% meer deelnemers binnen het studentenroeien.

131 deelnemers aan het studentenroeien in 2016 (academiejaar 2016 – 2017).

183 deelnemers aan het studentenroeien in 2020 (academiejaar 2020 – 2021).

OD 7012

35% van de studentenroeiers doen mee met de studentenregatta.

35% van de studentenroeiers nemen deel aan de studentenregatta.

In 2016 was de deelnemersgraad aan de studentenregatta 17,7%

35% van de studentenroeiers nemen deel aan de studentenregatta in 2020.