Opleiding
 
Bijscholingen

De VRL organiseerde op zaterdagnamiddag 7 maart een bijscholing over video-analyse met Kristof Huts als spreker.

Klik hier om de powerpointpresentatie te bekijken.  

Op zaterdag 16 maart vond de bijscholing rond wedstrijdreglementering plaats.

Klik hier voor de powerpoint over de nationale codex.

klik hier voor de powerpoint over de internationale structuren en reglementen. 

Op zaterdag 15/12 vond de Dag van de Trainer plaats. Conny Draper verzorgde een interessante workshop rond biomechanica in het roeien. Klik hier voor de presentatie van deze uiteenzetting.

Op zaterdag 24 februari vond de interessante bijscholing letselpreventie plaats, in het kader van het project Get Fit 2 Row van Sport Vlaanderen en de UGent. 

Klik hier voor de powerpointpresentatie - sessie 1.

Klik hier voor de powerpointpresentatie - sessie 2.

Klik hier voor het draaiboek rompstabilisatie.

Klik hier voor het draaiboek statische stretching.

Klik hier voor de kijkwijzers.

Op donderdag 5/10 vond de interessante bijscholing plaats rond krachttraining, gegeven door Tom Goegebuer en Bieke Vandenabeele.

Klik hier om de presentatie te downloaden.

Indien je geïnteresseerd bent om de video's te bekijken waarin elke oefening in detail wordt gedemonstreerd met de bijhorende uitleg, geef gerust een seintje op info@vlaamse-roeiliga.be

In samenwerking met de Vlaamse Yachting Federatie en de Vlaamse Kano & Kajak Federatie organiseerde de Vlaamse Roeiliga een bijscholing ‘Pers en Media.

In deze workshop werd besproken hoe je als club de media dient te ‘bespelen’. Hoe werkt dit in de praktijk? Welke media? Gesproken en/of geschreven pers? Wat zijn hierbij de gebruikelijke regels en geplogenheden? Hoe stel je een goed persbericht op? En waar let je op als je geïnterviewd wordt?

Sinds 1 januari 2017 stapte de Vlaamse Roeiliga over naar een nieuwe verzekeraar ARENA. Dit in een uniek samenwerkingsverband met de Vlaamse Yachtingfederatie, Vlaamse Vereniging voor Watersport Recrea en de Vlaamse Kano en Kajakfederatie. Deze samenwerking kon bij ARENA betere dekkingen bekomen voor de gangbare polissen.   

Wij organiseerden op maandag 6/02/2017 een bijscholing hieromtrent. 

Dhr. Van Den Bosch Eddy van ARENA nv gaf op een deskundige en duidelijke manier info betreffende:

- De decretaal verplichte verzekering

- De polis afgesloten door de federatie

- Bijkomende globale polis rechtsbijstand

- Bijkomende dekking hartfalen

- Andere mogelijke verzekeringen

- Vrijwilligerswet

- De vrijwilliger praktisch bekeken 

- G werking

- Schade aan in gebruik genomen lokalen 

Hier de overzichten van de verzekeringspolissen.

Op maandagavond 1 februari vond de bijscholing 'Polar hartslagmeting' plaats.

Je kan de powerpointpresentatie hier downloaden.

Klik hier voor een korte toelichting bij de powerpointpresentatie.

Op maandagavond 30 november organiseerde de Vlaamse Roeiliga de clinic 'mental coaching' in het Huis van de Sport te Gent. De spreker was Eva Maenhout, reeds een 8-tal jaar sportpsycholoog in topsport. Er waren een 25-tal aanwezigen vanuit 8 verschillende clubs.

Het was een interessante en interactieve bijscholing waar we heel praktijkgericht te werk gingen. Naast wat theoretische achtergrond was het de bedoeling dat de coaches eigen ervaringen en mentale uitdagingen naar voor brachten waarmee ze tijdens trainingen en wedstrijden geconfronteerd worden. De coaches deelden heel wat good practices.

Bedankt aan Eva Maenhout voor de interessante avond en aan de coaches voor hun aanwezigheid en nuttige inbreng.

Zijn de leden van je sportclub veeleisender geworden? Wordt het moeilijker om leden aan je club te binden? En zo ja, hoe zie jij dan de toekomst van je sportclub? Hier bewust mee bezig zijn en actie ondernemen, kan niet meer ontbreken op de agenda van een sportclub. Je activiteiten op zich, zoals je ze steeds hebt gedaan, zijn in vele gevallen niet meer genoeg om je leden te behouden. Er is een gerichte aanpak nodig. En niet zozeer in termen van “beter” of “meer”, maar vooral “anders”. Een slimme strategie die rekening houdt met de behoeften van je leden. Een praktijkaanpak die door succesvolle clubs wordt toegepast. 100% garantie heb je nooit, maar in deze sessie leer je de strategie voor ledenbinding die je de beste kansen geeft op succes!

De bijscholing ging door op donderdag 12 november 2015. 
Een samenvatting van de bijscholing vind je hier.

Op 5 november 2014 vond in het Huis van de Sport te Gent een bijscholing plaats over Sport en tewerkstelling, een zeer interessante infosessie die voor al onze clubs van toepassing is.

Eerst moet worden meegedeeld dat het luikje “vrijwilligerswerk” niet uitgelicht wordt in deze bijscholing. Wel worden de verschillende mogelijkheden van tewerkstelling die interessant zijn voor een sportclub/sportfederatie nader bekeken. Toch gaan we heel kort de vrijwilligerswet onder de loep nemen.

Voor de samenvatting van de bijscholing tewerkstelling klik hier.

Op maandagavond 2 februari 2015 organiseerde de Vlaamse Roeiliga in de Koninklijke Roeivereniging Brugge de infosessie ‘(sport)voeding voor (top)roeiers’.

We mochten ongeveer 80 aanwezigen verwelkomen, dit is het recordaantal deelnemers aan een bijscholing georganiseerd door de Vlaamse Roeiliga! De deelnemers waren zowel coaches, roeiers als ouders.

De spreker was Gino Devriendt, sportdiëtist in het UZ Gent alsook bij sportclubs zoals Knack Volley Roeselare, Club Brugge en de Vlaamse Atletiekliga.

De opzet van de avond was niet zozeer een verhaal van allerhande voedingssupplementen, maar een uiteenzetting over welke brandstoffen (koolhydraten, vetten, eiwitten, …) een roeier allemaal nodig heeft en op welke manier hij die uit zijn voeding kan halen om een zo optimaal mogelijke prestatie te leveren.

Hier de samenvatting van de bijscholing Sportvoeding voor (topsport)roeiers.

Hieronder kan je de samenvattingen van de reeds georganiseerde bijscholingen terugvinden. Heb je zelf ideeën of tips over welk onderwerp we een bijscholing kunnen organiseren? Laat het ons snel weten! 

Sporttechnische bijscholingen


Administratieve bijscholingen

© , website powered by Twizzit.com  & Arnold   |     Privacy & Disclaimer