G-ROEIEN

Enkele clubs hebben G-roeiers in hun rangen of hebben vragen gekregen van sporters met een beperking om te beginnen met roeien.
De G-roei werking wensen we als federatie te ondersteunen, waarbij de G-Sport Vlaanderen een ideale partner is.

De realiteit toont aan dat niet alle clubs de nodige materialen of begeleiding hebben om alle G-roeiers te ondersteunen. Houd je daarom niet in om de vraag te stellen aan de roeiclub in de buurt Veel G-roeiers kunnen inclusief meeroeien met de valide andere roeiers of kunnen met een mogelijke aanpassing van materiaal of begeleiding ook aansluiten. Dit is uiteraard afhankelijk van de beperking en de clubwerking.

G-SPORT

G-sport is de sportparticipatie, uitgeoefend door personen met een auditieve, fysieke, verstandelijke of visuele beperking, met een psychische kwetsbaarheid of met een chronische aandoening.

G-sport is doelgroepoverschrijdend, m.a.w. de verzamelnaam voor elke sportbeoefening of aangepaste beweegvorm van personen met een beperking of kwetsbaarheid.

G-ROEIEN

Zowel op recreatief als competitief niveau zijn er momenteel enkele G-Roei werkingen. We wensen deze te ondersteunen waar mogelijk.
De meeste G-Sporters die aankloppen bij roeiclubs hebben de mogelijkheid om mee in de boot te stappen. Geëngageerde clubtrainers staan meestal paraat om aan de sportvraag te beantwoorden.

Aanspreekpersoon G-Roeien bij de Vlaamse Roeiliga: Arno Volckaert (arno.volckaert@vlaamse-roeiliga.be).

WAAR KAN IK TERECHT?

Neem een kijkje op onze clubpagina en ontdek welke clubs bezig zijn met de ontwikkeling en uitbouw van G-Roeien.

De Kortijkse Roeiclub in Zwevegem/Kortrijk heeft een duurzame G-Roei werking met Serge Miesse, zelf G-Roeier, als trainer en voortrekker. Ook in andere clubs in Brugge, Hazewinkel en Hasselt zijn of waren er G-Roei activiteiten.

CLASSIFICATIE

Wanneer er in de club G-Roeiers zijn die competitieve ambitie hebben in binnen- of buitenland, is het nodig een officiële classificatie aan te vragen. De verschillende classificaties binnen het roeien zijn te vinden op de website van World Rowing:

Voor internationale wedstrijden is deze classificatie verplicht, maar deze worden ook verplicht voor nationale wedstrijden. Een classificatie-procedure wordt opgestart met het opmaken van een medisch dossier via de documenten van G-Sport Vlaanderen:

Na beoordeling dient een sportspecifieke proef afgelegd te worden door een gediplomeerd classifier. Een classificatie kan vastgelegd worden, maar kan ook om de X jaar opnieuw nodig zijn. Dit is afhankelijk van de beperking (mogelijke evolutie, grensgeval of aanpassing van de regelementen).

Momenteel zijn er in België enkel Waalse classifiers binnen het roeien. Mensen met een medische of paramedische achtergrond die de opleiding wensen te volgen, kunnen contact opnemen met ons of met G-Sport Vlaanderen en zich hiervoor opgeven.

MEER INFO OVER G-ROEIEN

Ben je zelf G-sporter en wil je meer info over roeien? Bent u G-sport begeleider en wil je samen met je sporter leren roeien?

Meer info en inschrijven voor classificeerders, gelieve ook het formulier in te vullen.

Exceptional Writing Services for All Academic Levels Always Quality Work at an Affordable Price Quality Writing Services Offering Affordable Prices Order Cheap Essay Online Where Can I Buy Essays Online