Met akkoord van de Vlaamse topsportcommissie stelt de Raad van Bestuur van de Vlaamse Roeiliga 2 boten en 24 puntriemen te koop. Er is nood aan nieuwe boten ter ondersteuning van de topsportroeiers en de verkoop van de wat oudere boten kan hierin een grote steun betekenen.


Het gaat om volgende boten:

  • Empacher skiff: vroegere skiff van Tim Maeyens (2007)
  • Fillippi dubbel 90 kg (2009)


Het gaat om volgende riemen:

  • 14 puntriemen Concept 2 met witte kraag (75 euro/riem)
  • 10 puntriemen maconbladen met witte kraag (30 euro/riem)


De boten en riemen zullen tijdens het Belgisch Kampioenschap korte boten (28 en 29 april) in Hazewinkel te bezichtigen zijn. De boten zijn in goede staat en worden verkocht in de staat zoals ze zich bevinden.

De riemen hangen links in de loods als je binnenkomt.

Procedure

Geïnteresseerde kopers kunnen een bod doen tot 15/05 maar de federatie behoudt het recht om de verkoop niet toe te kennen bij een te laag bod.

De biedingen worden onder gesloten omslag verwacht bij Vlaamse Roeiliga, Zuiderlaan 13, 9000 Gent t.a.v. Hubert De Witte, penningmeester VRL. Bij het bod dient vermeld te worden wie het bod uitbrengt en of dit gebeurt namens een roeivereniging of ten persoonlijke titel. Ook adres, telefoonnummer en emailadres vermelden.

De boten en riemen zullen toegewezen worden aan de hoogstbiedende. Bij gelijk hoogste bod door twee of meer bieders zal aan deze bieders gevraagd worden om schriftelijk een ‘best and final offer’ te bezorgen aan de VRL.

De definitieve toewijzing van de boten zal gebeuren door de Raad van Bestuur van VRL. Betaling dient te gebeuren binnen de 30 dagen na ontvangst van de factuur.