Herhaaldelijk werd in de media bericht over gezondheidsrisico’s van koppen in voetbal en – op jonge leeftijd – zelfs negatieve gevolgen voor de hersenenontwikkeling. Tot nu toe is dit onderwerp echter nog te weinig onderzocht om dergelijke conclusies te kunnen trekken. Nochtans bestaat er een nadrukkelijke nood om tot een wetenschappelijk onderbouwde inschatting te komen om het risico van koppen te beoordelen. Het project wordt gesteund en mede gefinancierd door minister Muyters (Sport Vlaanderen). Er loopt momenteel een studie met als doel te achterhalen of er daadwerkelijk neurologische veranderingen bij jonge voetballers bestaan die mogelijk te wijten zijn aan herhaaldelijk koppen.

Graag zouden we u om uw ondersteuning bij dit belangrijke project vragen. We zijn momenteel dringend op zoek naar jonge mannelijke elite sporters die toegespitst zijn op een niet-contact sport zoals roeien in de leeftijd van 13-15 jaar die graag als proefpersoon mee willen doen aan het onderzoek. Deze groep dient ter vergelijking met de voetballers.

Indien je interesse hebt om deel te nemen, kan je contact opnemen met repimpact@kuleuven.be 

Klik hier om verdere informatie over het onderzoek terug te vinden.